Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Kan en konsult hindras att ta med sig ”sina” kunder som arbetats upp under anställningstiden? Arbetsdomstolen har nyligen i en dom (AD 2015 nr 8) underkänt en sådan konkurrensklausul för en revisor. Tidigare hade domstolen godtagit en motsvarande klausul som gällde bara de kunder arbetsgivaren hade när revisorn anställdes (AD 1992 nr 9). Praxisutvecklingen om konkurrensklausuler har på senare år varit intensiv.

Arbetsdomstolen har meddelat en dom (AD 2013 nr 24) som verkar lägga fast ny praxis i fråga om anställdas bundenhet av konkurrensklausuler och principalansvar för en godtroende ny arbetsgivare när en nyanställd har tagit med sig den gamle arbetsgivarens företagshemligheter och använder dessa i verksamheten. I målet bortsågs helt från en konkurrensklausul, men arbetstagaren och den nye arbetsgivaren fick betala 3,5 miljoner kronor i skadestånd för brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. Det finns även annan intressant praxis från senare år. Regeringen har vidare i december 2013 gått fram med en lagrådsremiss om ändringar i lagen om skydd för företagshemligheter. Ungefär samtidigt lämnade EU-kommissionen förslag till ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter.

På denna kurs går vi igenom praxis och reder ut vad som kan anses gälla i dag i fråga om konkurrensförbud för anställda och skadeståndsansvaret för tidigare anställdas utnyttjanden av den gamle arbetsgivarens företagshemligheter. De senaste förslagen på området presenteras. På eftermiddagen går vi igenom viktiga frågor inom arbetsprocessrätten och vad man bör tänka på i olika skeden av processen.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsledare, chefer och jurister som arbetar med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Konkurrensklausuler
 • Anställdas lojalitetsplikt
 • Konkurrensklausuler för att skydda befintliga kunder
 • Måste ersättning betalas under bindningstiden?
 • Jämkning av konkurrensklausuler
 • Lagen om skydd för företagshemligheter
 • Tidigare anställdas skadeståndsansvar
 • Skadeståndsansvar för en ny arbetsgivare
 • Hur beräknas och bevisas skadan?
 • Processen i arbetsdomstolen
 • Preskskription och preklusion
 • Vad innebär förhandlingskravet för att få gå till Arbetsdomstolen?
 • Vilka invändningar måste göras genast?
 • Möjligheterna att få ett interimistiskt beslut
 • Hur går förfarandet till i Arbetsdomstolen?
 • Rättegångskostnaderna
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Konkurrensklausuler
  • Anställdas lojalitetsplikt
  • Konkurrensklausuler för att skydda befintliga kunder
  • Måste ersättning betalas under bindningstiden?
  • Jämkning av konkurrensklausuler
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Lagen om skydd för företagshemligheter
  • Tidigare anställdas skadeståndsansvar
  • Skadeståndsansvar för en ny arbetsgivare
  • Hur beräknas och bevisas skadan?
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning, företagshemligheter
 • 14.15
  • Processen i arbetsdomstolen
  • Preskskription och preklusion
  • Vad innebär förhandlingskravet för att få gå till Arbetsdomstolen?
  • Vilka invändningar måste göras genast?
  • Möjligheterna att få ett interimistiskt beslut
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning, processen i Arbetsdomstolen
  • Hur går förfarandet till i Arbetsdomstolen?
  • Rättegångskostnaderna
 • 16.30
  • Kursen avslutas