Internationella kollektivavtal

I takt med att arbetslivet har internationaliserats har också internationellt privaträttsliga frågor blivit vanligare förekommande. I EU-förordningarna om jurisdiktion respektive lagval finns det särskilda bestämmelser som syftar till att skydda arbetstagare. De bestämmelserna är inte tillämpliga på kollektivavtalsparterna, men får indirekt betydelse för kollektivavtalens innehåll. Det finns också bestämmelser i EU:s utstationeringsdirektiv som i vissa fall kan innebära att de internationellt privaträttsliga reglerna måste frånträdas. Reglerna innebär såväl möjligheter som problem för kollektivavtalets parter vid såväl avtalsskrivandet som vid en eventuell tvist om detsamma.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som befattar sig med gränsöverskridande kollektivavtalsrättsliga frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka domstolar är behöriga att ta upp en tvist om ett internationellt kollektivavtal?
 • Vilken lag ska tillämpas på en sådan tvist?
 • Förhållandet till anställningen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • En introduktion till regelverket
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Jurisdiktion i internationella kollektivavtalsförhållanden
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Lagval för kollektivavtal
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Förhållandet till anställningsförhållanden
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Läget på lokalen var perfekt, trevlig personal och bra material.”
 • ”Mycket kompetenta föreläsare. Kunniga föreläsare som gav klarhet.”
 • ”Jättefint, trevligt och fantastiskt utbud av mellanmål med frukt, kakor etc. Lärorik kurs.”
 • "Skickliga föreläsare"
 • "Intressant kurs!"