Internationell familjerätt

Vilket lands lag gäller på din klients äktenskap?

En stor del av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Det innebär att allt fler människor med anknytning till andra länder gifter sig och skiljer sig i Sverige. Samtidigt flyttar svenskar till andra länder för att arbeta eller studera, och många tror då att svensk familjerätt gäller för dem som svenskar var de än bor. Det kan bli en rejäl kalldusch när man efter några år utomlands inser att äktenskapsförordet inte är giltigt eller att man kanske borde ha upprättat ett äktenskapsförord.

Den globala utvecklingen leder till att internationell familjerätt idag är ett dynamiskt rättsområde. Inte minst har samarbetet inom EU drivit fram stora och snabba förändringar i regelverket. För advokaterna kan den gränslösa familjen och den internationella familjerätten ge upphov till många nya frågeställningar.

Målgrupp

Advokater, jurister och andra som i sin yrkesverksamhet hanterar frågor om familjerätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Behörig domstol och tillämplig lag i äktenskapsskillnadsmål
 • Bodelning vid äktenskapsskillnad
 • Underhållsfrågor
 • Äktenskapsförord och lagvalsavtal
 • Främmande rättsinstitut i svenska domstolar
 • Inom samtliga områden tar vi upp gällande EU-förordningar och nordiska konventioner samt den nationellt autonoma lagstiftningen
 • Dessutom ges en särskild genomgång av den nya underhållsförordningen (inklusive 2007 års Haagprotokoll)
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion till regelverket
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Äktenskap – ingående och upplösning
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Bodelning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Underhåll
 • 16.30
  • Kursen avslutas