Kontakta oss

Stalking och olaga förföljelse av offentliganställda — Webbinarium

Stalking och olaga förföljelse av offentliganställda - Webbinarium

Man brukar ibland säga att stalkern är kusin med rättshaveristen. En stalker hittar alltid sitt objekt i den enskilda personen. Beteendet kan lika gärna ha sin grund och sitt ursprung i starka romantiserade föreställningar kring en person, som att det handlar om missnöje och kränkthet. Med tiden blir det alltmer aggressivt och hotfullt. Det kan ta sig uttryck i ändlösa brev, telefonsamtal, oväntade och ovälkomna besök, texter på sociala media, men också oros- och polisanmälningar, saker som beställs i mitt eget namn.

Beteendet känner inga gränser inför personalens privatliv och är inte mottagligt för vädjan att upphöra. Ofta handlar det om personer som inte längre är aktuella i arbetet. Som chef inom offentlig verksamhet löper man en ökad risk att utsättas för detta beteende. Det kan handla om tidigare klienter, kunder eller patienter, men även före detta anställda som kan återkomma med detta beteende. Beteendet skapar lätt en känsla av vanmakt och djup otrygghet. Vad gör vi när vi utsätts för stalking?

 

Boka samtidigt webbinariet "Att förstå sin egen utsatthet i kontaktyrken" och få två webbinarier för 6 000 kr (ex.moms) totalt. 

Ange kod "BJWEB" vid din anmälan för att ta del av erbjudandet.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som är anställd inom offentlig verksamhet som myndighet, förvaltning och medlemsburen verksamhet som fackförening, hyresgästförening och liknande.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Ofredande, förföljelse, stalking och olaga förföljelse - vad är vad?
 • Att bli utsatt för stalking i offentlig tjänst - sårbarhet och utsatthet
 • I huvudet på en stalker - vem är hen?
 • Hämnaren och uppvaktaren, två typer av stalkers
 • Stalking by proxy
 • Varför drabbas den offentliganställde av stalking
 • Att bli stalkad av en kollega
 • Lär dig att vara tyst
 • Hur skyddar jag mig när jag blivit stalkad
 • Hur skyddar vi vår personal
 • Så undviker du misstagen vid stalking
 • Rättshaveristen och stalkern, två syskon
 • Att återfå tilliten och glädjen i livet efter att ha varit utsatt för stalking
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursen startar
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.