Barnkonventionen som lag – teori och praktik

Barnkonventionen som lag – teori och praktik

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Kursen ger en grundläggande förståelse för vilket rättighetsdokument som FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är och hur den kan användas i praktiken som svensk lag.

Kursen utgår från teoretiska grunder men är praktiskt inriktad och ger svar på frågor såsom när och under vilka förutsättningar konventionen kan användas och hur den kan ge ett mervärde i rättstillämpningen. Ämnet för kursen är därmed rättighetsorienterat med inriktning mot rättigheter för barn. Fokus ligger på hur en rättstillämpare i olika roller bör närma sig barnkonventionen såväl teoretiskt som praktiskt.

Syftet är att ge deltagarna förståelse för barnkonventionen som ett folkrättsinstrument som rör rättigheter för barn och konkreta verktyg för att tillämpa konventionen i sin yrkesutövning. I denna del handlar det om att visa hur inhemska föreskrifter i första hand måste tolkas konformt med barnkonventionen men att det också kan innebära att en föreskrift inte kan tillämpas alls med tanke på hur barnkonventionen är formulerad och att konventionen ibland kan fylla ut föreskrifter beroende på vilken bestämmelse i barnkonventionen som avses.

Under kursdagen behandlas bl.a. följande frågor: Vilka rättigheter omfattas av barnkonventionen? Under vilka förutsättningar är konventionen tillämplig? Vilka folkrättsliga källor kan användas för att förstå innebörden av konventionen liksom vad säger folkrätten om hur barnkonventionen kan tolkas? Hur kan barnkonventionen användas i praktiken?

Presentationer av föreläsarna samt diskussion i helgrupp varvas under dagen med gruppdiskussioner.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, åklagare, socialtjänst samt andra rättstillämpare som kommer i kontakt med barn.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Följande frågor besvaras bland annat under kursdagen:
 • Hur ska man förstå barnkonventionen som ett folkrättsligt dokument?
 • Vilka tolkningsprinciper och rättskällor används för att närmare fastställa dess innebörd?
 • Hur kan man använda barnkonventionen som svensk lag?
 • Vilka möjligheter respektive begränsningar finns för att den ska kunna användas praktiskt?
 • Vilka frågor är aktuella i dag inom de olika rättsområden som omfattas av barnkonventionen?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas