Kontakta oss

Praktisk barnrätt - fördjupning

Praktisk barnrätt - fördjupning

Nyheter utifrån den ändrade lagstiftningen

Fördjupande kurs om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa frågor och situationer som ombudet kan stöta på i mål gällande vårdnad, boende och umgänge. Här behandlas även det internationella regelverket. 

Riskbedömningar i vårdnadsmål.
Hur klarlägger man barnets vilja och vad har den för betydelse? 

Nyheter utifrån den ändrade lagstiftningen med anledning av prop 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister. 

Även omständigheten att Barnkonventionens blivit svensk lag belyses. 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, jurister och övriga som behöver fördjupande kunskap om att driva mål om barn i allmän domstol.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Utredningar
 • Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
 • BBIC-utredningar
 • Egna utredningar
 • Barnbortföranden och Haagprocessen
 • Alternativa processlösningar
 • Samarbetssamtal
 • Medling
 • Förlikningsförhandlingar
 • Etikfrågor
 • Hur hanterar jag besvärliga klienter?
 • Hur hanterar jag olika typer av motpartsombud?
 • Hemvistfrågan
 • Verkställighetsförklaring
 • Brexit
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas