Digitala innovationer

Digitala innovationer

Digitaliseringen fortsätter i en accelererad hastighet. Digitala innovationer av olika slag blir bara viktigare och viktigare. Det kan handla om tjänster som har digitala moment i genomförandet och om det som kallas för datorimplementerade uppfinningar.

De immaterialrättsliga reglerna är till stora delar skapade utifrån förutsättningarna kring innovationer som tar sig i uttryck av fysiska föremål. Digitala innovationer kan ha koppling till fysiska föremål. I praktiken är de dock många gånger komplexa och innehåller en hel del som inte är direkt kopplade till fysiska föremål. Hit hör kanske särskilt digitala tjänster av olika slag.

Kursen kommer att ta upp frågor kring hur flera olika immaterialrättigheter ser ut i relation till digitala innovationer. I fokus står särskilt frågor kring hur de digitala innovationerna står i relation till skyddsförutsättningarna i de olika immaterialrätterna. Frågorna har särskilt adresserats i relation till patenträtten, där europeisk patenträtt skiljer ut sig i förhållande till amerikansk patenträtt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, bolagsjurister, innovationsrådgivare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • • Digitala innovationer – vad kännetecknar dem
 • • De immaterialrättsliga utmaningarna i relation till digitala innovationer
 • • Patenträtt i relation till digitala innovationer
 • o Det patenterbara området
 • o Skillnader i praxis mellan olika delar av världen
 • o Utvecklingstendenser
 • • Upphovsrätt och digitala innovationer
 • o Möjliga upphovsrättsligt skyddade prestationer
 • o Skyddsomfångets gränser
 • o Utvecklingstendenser
 • • Mönsterrätt och digitala innovationer
 • o Utseendeskydd i digital miljö
 • o Skyddets innebörd
 • o Utvecklingstendenser
 • • Möjliga strategier
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.