Uppsägningar av lokalhyresavtal – en praktisk genomgång

Uppsägningar av lokalhyresavtal – en praktisk genomgång

De senaste åren, och särskilt i ljuset av coronapandemin, har såväl hyresvärdar som hyresgäster haft anledning att se över sina hyresavtal i syfte att justera hyran, eller i syfte att omlokalisera hyresgästen. Uppsägningsförfarandet avseende lokalhyresavtal är emellertid styrt av ett tvingande regelverk såväl avseende uppsägningars utformning som överlämnande. Detta medför att uppsägningar inte sällan blir utan verkan p.g.a. formaliteter, eller att parterna inte uppnår det affärsmässiga resultat som många gånger hade varit möjligt.

På kursen går vi igenom det grundläggande hyresrättsliga regelverket för uppsägningar för avflyttning och för s.k. villkorsändring. Vi går igenom i vilka situationer parterna kan åstadkomma en ändring av hyran, samt i vilka situationer hyresvärden kan tvinga hyresgästen att flytta. Vi redovisar vilka överväganden som blir aktuella om hyresgästen inte kan flytta vid den tidpunkt hyresavtalet löper ut.

Vi redovisar praktiska exempel från de inledande övervägandena inför en uppsägning, fram till hyresavtalets upphörande eller förlängning. Vi går också igenom exempel på uppsägningshandlingar som kan passa i olika situationer.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till praktiker som i sitt dagliga arbeta hanterar hyresavtal och uppsägningar, t.ex. advokater, fastighetsförvaltare, uthyrare, jurister, samt etablerings- och lokalansvariga hos hyresgäster.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • I vilka situationer kan parterna ändra hyran – vad styr hyressättningen?
 • I vilka situationer kan hyresvärden tvinga hyresgästen att flytta?
 • Hur bör en uppsägning utformas – vad måste uppsägningen innehålla?
 • Vilka överväganden blir aktuella om man inför uppsägningen inte vet vad man kan förbinda sig till för en ny hyresperiod?
 • Hur kan man agera om man vill minska eller öka lokalens storlek?
 • Hur ska man resonera om hyresgästen inte kan flytta exakt vid hyrestidens utgång?
 • Är uppsägningen giltig – vad bör man som hyresgäst respektive hyresvärd tänka på när man tar emot en uppsägning?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kurs startar
 • 13.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.