Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Skiljeklausuler i arbetsrättsliga avtal

Skiljeklausuler i arbetsrättsliga avtal - dyrbara konsekvenser vid felaktig utformning!

Teoretisk och praktisk vägledning i hur man som arbetsgivare bör utforma skiljeklausuler.

I VD-avtal och anställningsavtal för högre befattningshavare finns ofta en skiljeklausul som innebär att tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska avgöras genom skiljedom istället för i allmän domstol. Målet med kursen är att ge en teoretisk och praktisk vägledning i hur man som arbetsgivare bör utforma skiljeklausuler samt för- och nackdelar med att driva en arbetsrättslig tvist inför skiljenämnd.

Under kursen tar vi bland annat upp hur utformningen av skiljeklausul påverkar skiljeförfarandet och vad arbetsgivare särskilt bör vara uppmärksam på för att skiljeklausulen inte ska betraktas som oskälig. Särskilda problemställningar som kommer att diskuteras är de kostnader som är förenade med att driva en arbetsrättslig tvist i ett skiljeförfarande, de processuella utmaningar som kan uppkomma i ett skiljeförfarande, såsom att ett motkrav på lön framställs och om olika tvistelösningsklausuler är tillämpliga. Vi tar också upp frågan om sekretess gäller för skiljeförfarandet och i vilka situationer allmän domstols inblandning kan aktualiseras. 

Kursen kommer att inledas med teoretisk genomgång och innehåller en workshop så att deltagarna får möjlighet att praktisera sina kunskaper. I slutet av dagen kommer deltagarna få möjlighet att ställa frågor.

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna avgöra hur en skiljeklausul bör vara utformad, hur ett skiljeförfarande går till jämfört med en process i allmän domstol och hur det påverkar processföringen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som kommer i kontakt med skiljeklausuler i arbetsrättsliga avtal såsom HR-personal, bolagsjurister, arbetsrättsjurister, företrädare inom fackförbund /arbetsgivareförbund samt advokater som vill få en teoretisk genomgång och praktiska tips när skiljeförfarande bör väljas i en arbetsrättslig tvist. Deltagarna bör ha arbetsrättslig kompetens för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka typer av skiljeförfarande finns det och vilka är deras särdrag?
 • Genomgång av vissa skiljeklausuler
 • Hur hanteras tvisten om skiljeklausulen betraktas som oskälig?
 • Hur utformar man skiljeklausuler i arbetsrättsliga avtal och vilka är konsekvenserna av felaktig utformning?
 • Hur skiljer sig skiljeförfarandet från processen i allmän domstol och vilken betydelse har det för processföringen?
 • Gäller sekretess i skiljeförfarande?
 • Påverkas fördelningen av kostnaderna när en part anses som svagare?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas