Den nya spellagen

Den nya spellagen

Från och med den 1 januari 2019 började en ny spellag att gälla i Sverige. Genom den nya lagen omregleras spelmarknaden i Sverige och det tidigare statliga spelmonopolet har luckrats upp. Spelmonopolet är nu avskaffat för vissa spel, ett licenssystem är infört och skattereglerna har ändrats. Lotteriinspektionen har även bytt namn till Spelinspektionen och har fått fler verktyg för tillsyn av en ny svensk spelmarknad med omsorg om kunderna i fokus.

Ett av syftena med lagstiftningen är att åstadkomma ett starkare konsumentskydd som framförallt hindrar spelmissbruk. Det krävs licens för att få tillhandahålla spel till den svenska marknaden och aktörerna har en långtgående omsorgsplikt gentemot spelarna. Den nya lagstiftningen ställer också tydligare krav i förhållande till spelbolagens marknadsföring.

Denna heldagskurs syftar till att ge en övergripande bild av vad den nya spellagen innebär och med särskilt fokus på regelverket kring marknadsföring av spel. Kursen kommer bland annat behandla följande:

 • Nyheter i den nya lagen
 • Lagstiftningens övergripande syfte
 • Generella krav för licens
 • Omsorgsplikten i praktiken
 • Kravet på måttfullhet i marknadsföring

Kursen hålls av advokat Sandra Hanson, som är särskilt specialiserad på speljuridik och har varit ordförande i SEEM (Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring). Martin Zeitlin, biträdande jurist med fokus på spelrelaterad juridik är gästföreläsare under kursen. Båda är verksamma vid Advokatfirman MarLaw som är en affärsjuridisk byrå specialiserad på marknadsföringsrätt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister samt andra som antingen arbetar med eller har ett särskilt intresse av att den nya spellagens innebörd.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Nyheter i den nya lagen
 • Lagstiftningens övergripande syfte
 • Generella krav för licens
 • Omsorgsplikten i praktiken
 • Kravet på måttfullhet i marknadsföring
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas