Val av mellanman – möjligheter och risker

Val av mellanman – möjligheter och risker

Syftet med kursen är att ge en teoretisk förståelse för centrala mellanmansbegrepp och frågeställningar i valet av distributionsform, att ge en praktisk verktygslåda för hur man som ombud undviker att trampa snett och hur man medvetet väljer den mest fördelaktiga distributionsformen med beaktande av både civil- och konkurrensrättsliga regelverk.

Under kursen kommer vi att redogöra för skillnaderna mellan distribution genom återförsäljare, agentur, kommission och franchise. Vi kommer att diskutera för- och nackdelar samt möjligheter och risker i de olika alternativen. Kursen kommer att belysa frågeställningar från ett civil- och ett konkurrensrättsligt perspektiv.

Med hjälp av praktiska exempel kommer vi att guida er igenom centrala frågeställningar när ett bolag ska välja distributionsform och betydelsen av tvingande regler. Vi delar med oss av hur vi tycker att man på bästa sätt kan lägga upp ett uppstartsmöte mellan rådgivare och klienten som står inför att rulla ut en produkt på en eller flera marknader.

Vi kommer också att förklara konkurrensrättsliga fallgropar och möjligheter som göms i de olika distributionsformerna. Vi kommer bl.a. att gå igenom om, och i så fall hur, en huvudman kan begränsa motpartens möjligheter att sälja konkurrerande produkter, försäljning på internet och försäljning mellan länder samt möjligheten att styra prissättning.

Slutligen kommer vi att diskutera de viktigaste frågorna som behöver regleras i ett avtal med återförsäljare, agent, kommissionär respektive franchisetagare och belysa de viktigaste skillnaderna som behöver särregleras utifrån valet av en viss distributionsform.

Målgrupp

Kursen riktar sig till bolagsjurister, särskilt de som har ansvar för inköp och försäljning samt sätter upp eller övervakar distributionsmodeller i Sverige och internationellt. Kursen vänder sig även till advokater som önskar utöka sina kunskaper om distributionsmodeller/mellanmansrätt samt att bedöma konkurrensrättsliga frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Innebörden av distributionsformerna (civil- och konkurrensrättsligt).
 • Tvingande lagstiftning och risk för analog tolkning?
 • Hur ska man tänka när man väljer distributionsform?
 • Vilka konkurrensrättsliga fallgropar och möjligheter finns för de olika distributionsformerna? Kan man exempelvis begränsa en återförsäljares möjligheter att sälja produkter på internet eller att sälja konkurrerande produkter?
 • Vilka nyckelbestämmelser ska typiskt sett vara med i ett avtal och vad brukar man särreglera i de olika distributionsformerna?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Mellanmansbegreppen (civil- och konkurrensrättsligt)
 • 10.50
  • Fika
 • 11.10
  • Vad behöver man veta för att välja distributionsform?
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Konkurrensrättsliga fallgropar
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Avtalens nyckelbestämmelser
 • 16.00
  • Samtal och avslutande reflektioner
 • 16.30
  • Kursen avslutas