Kontakta oss

Skatteavtal – Klassificering och närliggande tolkningsfrågor

Skatteavtal – Klassificering och närliggande tolkningsfrågor

Skatteavtalsrätten utgör ett centralt regelverk i internationella situationer och syftar i stora delar till att undanröja internationell juridisk dubbelbeskattning. För att åstadkomma det fördelas bland annat beskattningsrätten av inkomsttyper mellan de avtalsslutande staterna. Huruvida en inkomst klassificeras som exempelvis utdelning eller kapitalvinst i skatteavtalet kan därför få avgörande betydelse för om en stat har rätt att beskatta inkomsten.

I grunden rör sig klassificering om skatteavtalstolkning och hur skatteavtalen i vissa avseenden relaterar till de avtalsslutande staternas interna rätt. Vi inleder därför kursen med att beröra några centrala utgångspunkter för skatteavtalstolkningen samt förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal. Vi kommer dock snabbt röra oss mot tolkningsfrågor kopplade särskilt till klassificering. Vi kommer då bland annat att prata om några övergripande argumentationslinjer, klassificering i svensk rättspraxis och vad det kan innebära för klassificeringen i andra situationer.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till jurister, rådgivare och andra som kommer i kontakt med skatteavtal i sitt arbete och som önskar en närmare förståelse för ämnet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hur skiljer sig tolkningen av skatteavtal från annan svensk skattelag?
 • Vilket värde bör tillmätas ändringar i kommentarerna till OECD:s modellavtal?
 • Hur relaterar den skatteavtalsrättsliga klassificeringen till intern rätt?
 • Under vilka förutsättningar följer klassificeringen skatteavtalet och när följer den intern rätt?
 • • Hur klassificeras inkomster i skatteavtal i mer komplexa situationer, såsom vid utdelning på kvalificerade andelar, differentierad utdelning och liknande?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas