Rekonstruktionslagstiftningen – nyheter och praktiska erfarenheter

Rekonstruktionslagstiftningen – nyheter och praktiska erfarenheter 

I tider av lågkonjunktur där många företag brottas med ekonomiska problem är det viktigt att de värden som finns i verksamheter kan räddas. Den 1 augusti 2022 trädde en ny rekonstruktionslagstiftning i kraft som ger en rad nya verktyg för att rädda i grunden livskraftiga verksamheter. Genom den nya lagen förändrades arbetssättet i grunden vad gäller rekonstruktioner. De nya förändringarna är omfattande och regelverket komplext. Bland annat återfinns nya regler om gäldenärens avtal som ger större möjligheter att fokusera på de för gäldenären lönsamma avtalen. Vidare återfinns helt nya regler om rekonstruktionsplaner som även innehåller en rad komplexa frågeställningar.

Denna halvdagskurs ger en handfast genomgång av de väsentliga nyheterna i rekonstruktionslagstiftningen med primär fokus på de problemområden som identifierats. Under kursen fokuseras på de praktiska erfarenheterna av de nya rekonstruktionsreglerna. Kursen genererar kunskaper och insikter av stor betydelse i den dagliga verksamheten för den praktiserande insolvensjuristen och de jurister som företräder fordringsägare. Det finns rikliga tillfällen till frågor och diskussion.   

Målgrupp

Kursen riktar sig till insolvenspraktiker men också till jurister som kommer i kontakt med företagsrekonstruktioner på olika sätt i egenskap av gäldenärs- eller borgenärsombud

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Förberedelse och ansökan
 • Gäldenärens fortsatta verksamhet under rekonstruktionen
 • Gäldenärens avtal
 • Rekonstruktionsplanen
 • Värderingsfrågor
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.