Kontakta oss

Konkurrensskadelagen

När skadeståndsrätten möter konkurrensrätten uppstår många intressanta och komplexa frågor. Ett mycket gammalt, historiskt centralt, rättsområde möter ett yngre, om än redan väl utvecklat, modernt område av juridiken. Generella skadeståndsprinciper av en bredare karaktär länkas samman med avancerade och sofistikerade specialregler om konkurrens. Ur denna sammanvävning kommer konkurrensskaderätten, vilket numera kan betecknas som ett rättsområde i sin egen rätt.

De ekonomiska värdena i konkurrensskademål är ofta stora och områdets praktiska betydelse för marknaden är betydande. Lagstiftningen på området i Sverige och EU är under utveckling. 2016 års Konkurrensskadelag har lett till att frågor om ersättning för konkurrensskada har hamnat i fokus. Man kan se framför sig ett ökat antal tvister på området. Det är viktigt att förstå lagens ändamål och struktur.

Målgrupp

Kursen vänder sig till konkurrens- eller skadeståndsrättsligt intresserade jurister vid advokatfirma eller juristbyrå, bolagsjurister, jurister vid universitet eller myndighet och andra som i sitt yrke behöver aktuella kunskaper inom området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Processramen - allmän domstol och skiljenämnd
 • Europeiska och internationella dimensioner
 • Den senaste utvecklingen i praxis och doktrin
 • Bevisbörda och presumtionsregler
 • Beräkning av ersättning, övervältrande av kostader med mera
 • Principen om solidariskt ansvar
 • Preskription av anspråk
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas