AI i innovationsprocessen

AI i innovationsprocessen

Den tekniska utvecklingen har kommit långt på AI området. AI har redan i många år kunnat användas för att skapa till exempel musik. Det har också kommit in patentansökningar, inte minst till EPO, där inte människor stått som uppfinnare.

I EU har synsättet normalt varit att såväl upphovsrätten som patenträtten kräver att det är en människa ska ha stått för skapandet för att ett immaterialrättsligt skydd ska kunna erhållas. I EU är frågan om AI överhuvudtaget får ha använts i innovationsprocessen för att skydd ska kunna erhållas uppe till diskussion.

I en del andra delar av världen har andra bedömningar gjorts. Det finns länder där diskussionen är att den som skapat det som gör användningen av AI möjlig också ska kunna få äga de immaterialrättsliga skydden som kan uppkomma. Skillnaderna i dessa synsätt kan bli stora. I vissa länder är rättsläget exempelvis att musik skapad av AI inte får upphovsrättsligt skydd, vilket gör att musiken är helt fri att använda för alla och envar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, bolagsjurister, innovationsrådgivare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Innovationsprocesser och AI
 • Patenträtten
 • Exempel på när frågan aktualiseras
 • Europeisk rättspraxis
 • Rättsutveckling i andra länder
 • Effekter av de olika bedömningarna
 • Utvecklingstendenser
 • Upphovsrätten
 • Exempel på när frågan aktualiseras
 • Upphovsmannen och den intellektuella prestationen
 • Effekter av de olika bedömningarna
 • Utvecklingstendenser
 • Praktisk hantering
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.