Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Kursen går igenom grundläggande begrepp samt relevanta bestämmelser för miljöfarliga verksamheter. Prövningsplikten för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter samt inblandade aktörer och prövningsmyndigheter beskrivs och hur tillståndsprövningen praktiskt går till, vilket underlag som krävs inklusive frågor om tillsyn och kontroll. Gränsdragning mot vattenverksamheter berörs samt redogörelse för relevant praxis i olika avseenden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till den som arbetar praktiskt med tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, såsom handläggare på myndighet, miljöansvariga på bolag, miljökonsulter och jurister.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Definitioner och begrepp
 • Relevanta bestämmelser
 • Prövningsplikten
 • Prövningsmyndigheter och andra aktörer
 • Innehållet i ansökan och underlag
 • Samråd och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
 • Prövningsprocessen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.