Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

Risken att behöva hantera konflikter, hot och våld förekommer i många branscher och yrkesroller där människor interagerar med varandra. Du kan agera på ett sätt som förhindrar en destruktiv händelseutveckling, minskar våld, reducerar konflikt och ökar din förmåga till ett säkert agerande.

Kursen innefattar grundläggande teori om hot, våld och konflikt samt metoder för hur man ska kunna undvika- och i värsta fall hantera dessa situationer. Vad KAN du göra? Vad FÅR du göra? Och vad BÖR du göra?

Vi går igenom hur kropp och hjärna reagerar på hot och vad man kan göra för att inte bli handlingsförlamad. Kursen lär ut en metod för att hantera hot- och våldssituationer genom ett adekvat mentalt, kommunikativt och taktiskt  förhållningssätt.

Efter kursen vet deltagarna vilka åtgärder som kan vidtas innan, under och efter ett utmanande möte för att minimera konsekvenserna av det.

Målgrupp

Kursen är aktuell för alla yrkesgrupper. Kursen riktar sig dels till personer som redan idag hanterar utmanande möten och dels till personer som riskerar att utsättas för utmanande möten i sin yrkesroll.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hörnstenar för en ökad säkerhetsmedvetenhet
 • Akuta stressreaktioner vid hotfulla situationer
 • Mental förberedelse
 • Mentalt-, kommunikativt- och taktiskt förhållningssätt
 • Konfliktreducerande principer
 • Att möta hot och våld
Tid Innehåll
 • 09.30
  • Teori kring hot, våld, risk och sårbarhet samt metod för riskanalys.
 • 10.30
  • Kaffepaus
 • 10.45
  • Akuta stressreaktioner, kamp/flykt samt mental förberedelse
 • 11.45
  • Lunch
 • 12.30
  • Konfliktreducerande verktyg och metod för hantering av hot och våld
 • 13.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Väldigt duktig föreläsare. Ingen annan hade gjort det bättre. Bra energi och kul att höra alla historier om erfarenheter"
 • "Lena Ljungdahl som föreläsare var mycket bra! Språket var tilltalande, hennes sätt att framföra sin föreläsning med energi och engagemang tilltalade mig mycket. Lena hade god kontakt med oss som deltagare. Intressanta ämnen"
 • "Mycket bra och duktig föreläsare. Jag lärde mig mycket och hade lätt för att lyssna på henne. Intressant"
 • "Riktigt riktigt bra föreläsare. Så tydlig och pratade högt. Hon gjorde det intressant så man ville bara höra mera. Och sån kunskap hon satt inne med! Fantastiskt att hon delade med sig av det"
 • "Fantastiskt engagemang, märks tydligt att hon gillar det hon gör och kan det mycket bra!"
 • "Bra, väckte intresset snabbt och bibehöll det genom att varva med berättelser från tidigare erfarenheter"