Hem

Rättsområden

test

Kurser i arbetsrätt
9 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
11 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i europarätt
10 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
3 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
12 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
11 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
1 kommande kurs

Kurser i miljörätt
2 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
36 kommande kurser

Kurser i processrätt
23 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
11 kommande kurser

Kurser i upphandling
2 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Kommande kurser

21

mar

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
23

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
26

mar

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
28

mar

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
9

apr

Föreläsare Alf Johansson, Louise Brown, Natali Phalén

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
10

apr

Föreläsare Per Josefson, Richard Wessman, Urszula Sieradzka

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
13

apr

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet
16

apr

Föreläsare Wessman, Richard

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier
17

apr

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
18

apr

Föreläsare Ahlström, Kristina, Söderlöf, Göran

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
19

apr

Nyhet!

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
20

apr

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
23

apr

Nyhet!

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Nationella upphandlingsstrategin

De sju punkterna i den Nationella upphandlingsstrategin
24

apr

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
26

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
27

apr

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
4

maj

Föreläsare Westman, Daniel, Olin, Anders

Upphovsrättslig fördjupning

Fördjupad förståelse för modern upphovsrätt med nyheter och praxis på området
7

maj

Föreläsare Åhman, Karin, Reichel, Jane

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt
8

maj

Nyhet!

Föreläsare Wessman, Richard

Konkurrensskadelagen

Skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund
14

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
15

maj

Föreläsare D'Oliwa, Louise, Ljungqvist, Erik

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
16

maj

Nyhet!

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
17

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
18

maj

Nyhet!

Föreläsare Svenning, Margaretha

En modern och rättssäker förvaltning – kurs i den nya förvaltningslagen

Förstärkt rättssäkerhet och nytänkande med den nya förvaltningslagen
22

maj

Föreläsare Terfelt, Johan, Rutberg, Lars

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
23

maj

Nyhet!

Föreläsare Westman, Per

Testamentsrätt

Komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente
24

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
25

maj

Nyhet!

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Den offentliga maktens förvaltningsrättsliga principer
28

maj

Nyhet!

Föreläsare Andersson, Simon, Dane, Louise

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
29

maj

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
30

maj

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
31

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
1

jun

Föreläsare Johansson, Tom, Bengtsson, Henrik

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
4

jun

Föreläsare Wessman, Richard, Björkman Possne, Oscar

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden
11

jun

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
12

jun

Nyhet!

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Öman, Sören

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
29

aug

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
14

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
19

sep

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
20

sep

Föreläsare Ahlström, Kristina, Öman, Sören

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
21

sep

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
25

sep

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Sagebro, Stefan

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
26

sep

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
10

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
11

okt

Föreläsare D'Oliwa, Louise, Ljungqvist, Erik

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
12

okt

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
16

okt

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i Offentlighet och Sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
17

okt

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
18

okt

Nyhet!

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
19

okt

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
22

okt

Föreläsare Brodén, Carl, Landeman, Louis

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
23

okt

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
8

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Johnssén, Gustaf

E-förvaltningens juridik

Centrala bestämmelserna samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet
12

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Kursen ger dels en teoretisk förståelse preklusionsreglerna i RB, dels en praktisk verktygslåda för hur...
13

nov

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
14

nov

Föreläsare Ahlström, Kristina, Söderlöf, Göran

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
15

nov

Föreläsare Alf Johansson, Louise Brown, Natali Phalén

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
20

nov

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
21

nov

Nyhet!

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
22

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
23

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
28

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Olin, Anders

Upphovsrättslig fördjupning

Fördjupad förståelse för modern upphovsrätt med nyheter och praxis på området
29

nov

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik

Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen
30

nov

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
6

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
7

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
10

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis
11

dec

Föreläsare Persson, Ingemar, Brolin, Thore

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område
12

dec

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
13

dec

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
14

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaperna för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
18

dec

Nyhet!

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
1

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
5

feb

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
5

mar

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i Offentlighet och Sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
21

mar

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
22

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
10

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
Kurskatalog

Kompetenslyft med rätt kurs!

Ladda hem den senaste kurskatalogen!