Hem

Rättsområden

Kurser i arbetsrätt
22 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
30 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
9 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
13 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
47 kommande kurser

Kurser i processrätt
31 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
9 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
15 kommande kurser

Kommande kurser

20

mar

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
21

mar

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
22

mar

Fullbokad

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
25

mar

Nyhet!

Föreläsare Anne Håkansson, Charlotta Kronblad, Ylva Gnosse

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten
28

mar

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
29

mar

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

Molntjänster – Rättsliga krav och avtalsreglering

Ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster
1

apr

Nyhet!

Föreläsare Haldesten, Janne

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet
2

apr

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
3

apr

Föreläsare Brown, Louise, Phalén, Natali, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
4

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
5

apr

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
8

apr

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
9

apr

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard, Sieradzka, Urszula

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
10

apr

Fullbokad

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
11

apr

Nyhet!

Föreläsare Hanson, Sandra , Zeitlin, Martin

Den nya spellagen

Övergripande om den nya spellagens innehåll och dess betydelse
23

apr

Föreläsare Ahlström, Kristina, Kullgren, Sara

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
24

apr

Nyhet!

Föreläsare Radetzki, Marcus, Eriksson, Lars

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer
25

apr

Nyhet!

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet
26

apr

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
2

maj

Nyhet!

Föreläsare Wallén, Malen

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
3

maj

Nyhet!

Föreläsare Zillén, Kavot

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

En grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en god och säker hälso-...
6

maj

Nyhet!

Föreläsare Nilsson, Mattias

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
7

maj

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
9

maj

Föreläsare Broddare, Meta

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
10

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
13

maj

Nyhet!

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
14

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
15

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
16

maj

Föreläsare Andersson, Simon, Dane, Louise

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
17

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
20

maj

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
21

maj

Nyhet!

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
22

maj

Föreläsare Terfelt, Johan, Rutberg, Lars

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
23

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
24

maj

Nyhet!

Föreläsare Hempel, Emilia, Bill, Elisabeth

Filmjuridik

Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor
27

maj

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
28

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
29

maj

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
3

jun

Nyhet!

Föreläsare Sinander, Erik, Normann, Tobias , Nordström, Anders

Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

Genomgång av de skiljerättsliga reglerna som gäller vid tvist om anställningsavtal och de processtaktiska...
4

jun

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet
5

jun

Föreläsare Backlund, Helena , Björklund, Anna

En ny sexualbrottslagstiftning

Genomgång av de nya lagreglerna om sexualbrotten
10

jun

Nyhet!

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

En utbildning i god rättstillämpning och säker handläggning i stat och kommun
4

sep

Föreläsare del Sante, Naiti , Nyblæus, Pia

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Rättsliga krav gällande diskrimineringsfrågor med särskilt fokus på sexuella trakasserier
5

sep

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
13

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
17

sep

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
19

sep

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
20

sep

Föreläsare Sandström, Lena

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
23

sep

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m.
30

sep

Nyhet!

Föreläsare Tingström, Katarina

Svåra samtal

Teknik för att genomföra känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet.
2

okt

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
3

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken.
4

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut
8

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
9

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Sagebro, Stefan, Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
10

okt

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Öman, Sören

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
11

okt

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
14

okt

Nyhet!

Föreläsare Öjemark, Ann-Sofi

Diarieföring

Att arbeta inom offentlig förvaltning ställer särskilda krav på att du håller ordning och reda på dina...
15

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
16

okt

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
17

okt

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
18

okt

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
23

okt

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
24

okt

Föreläsare Ahlström, Kristina, Öman, Sören

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
4

nov

Föreläsare Brodén, Carl, Landeman, Louis

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
8

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
11

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
12

nov

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
14

nov

Föreläsare Brown, Louise, Phalén, Natali, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
15

nov

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
18

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
21

nov

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
22

nov

Nyhet!

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
25

nov

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
26

nov

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
27

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
28

nov

Nyhet!

Föreläsare Hybbinette, Christian, Fahlén Godö, Emil

Val av mellanman – möjligheter och risker

En övergripande kurs om valet av distributionsmodell där centrala mellanmansbegrepp och frågeställningar...
3

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
4

dec

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
6

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
9

dec

Nyhet!

Föreläsare Andersson, Simon, Dawody Nylén , Hevi

Migrationsprocess

Grundläggande med ett praktiskt tillämparperspektiv om de centrala delarna av utlänningslagstiftningen,...
10

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
11

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
12

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
13

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
16

dec

Nyhet!

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
17

dec

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
18

dec

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
30

jan

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m.
5

feb

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
6

feb

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
7

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
12

feb

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
13

feb

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Öman, Sören

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
19

feb

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
4

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
5

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
10

mar

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
11

mar

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
18

mar

Nyhet!

Föreläsare Wainikka, Christina

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv av ny teknik
20

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
26

mar

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
22

apr

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
23

apr

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
6

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
7

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
12

maj

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
15

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
19

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
27

maj

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet
Kurskatalog

Kompetenslyft med rätt kurs!

Ladda hem den senaste kurskatalogen!