Hem

Rättsområden

Arbetsrätt
11 kommande kurser

Avtals- och bolagsrätt
19 kommande kurser

Bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Europarätt
10 kommande kurser

Familjerätt
7 kommande kurser

Entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Immaterialrätt
10 kommande kurser

IT-rätt
12 kommande kurser

Migrationsrätt
1 kommande kurs

Miljörätt
2 kommande kurser

Offentlig rätt
39 kommande kurser

Processrätt
18 kommande kurser

Sak- och obeståndsrätt
3 kommande kurser

Straffrätt
7 kommande kurser

Tillsyn
8 kommande kurser

Upphandling
5 kommande kurser

Skatterätt
1 kommande kurs

Dessutom har vi...
13 kommande kurser

Kommande kurser

23

okt

Föreläsare Wessman, Richard

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Utstyrselskydd och skydd för butiksutformning
25

okt

Nyhet!

Föreläsare Söderberg, Johan

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken.
26

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Sagebro, Stefan

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
27

okt

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Johnssén, Gustaf

E-förvaltningens juridik

De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. Senaste rättsutvecklingen. Lagstiftning och praxis...
30

okt

Fullbokad

Föreläsare Sandström, Lena

Offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
1

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
2

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Öman, Sören

Personuppgiftslagen – praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform

Personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen
7

nov

Föreläsare Larsberger, Olof , Eriksson, Magnus

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder
8

nov

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
9

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

Nya regler på området och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
10

nov

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
13

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
14

nov

Nyhet!

Föreläsare Lagerbielke, Johan

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förberedelse

Förberedelse inför förhandling, kommunikation i förhandlingar samt relationsbyggande
15

nov

Nyhet!

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
17

nov

Föreläsare Brodén, Carl, Landeman, Louis

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
20

nov

Föreläsare Ahlström, Kristina, Söderlöf, Göran

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
21

nov

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
23

nov

Föreläsare Åhman, Karin, Reichel, Jane

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella...
24

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
27

nov

Nyhet!

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Kursen ger dels en teoretisk förståelse preklusionsreglerna i RB, dels en praktisk verktygslåda för hur...
28

nov

Nyhet!

Föreläsare Söderberg, Johan

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut
29

nov

Föreläsare Borison, Bodil, Mattsson, Mats

Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Ne bis in idem
30

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

Översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
1

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
4

dec

Nyhet!

Föreläsare Åhman, Karin, Hanqvist, Dan

Kommersiell förvaltningsrätt

Introduktion till den kommersiella förvaltningsrätten som ger praktiska verktyg för att effektivare tillvarata...
5

dec

Nyhet!

Föreläsare Lagerbielke, Johan

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förhandling

Kommunikation i förhandlingar samt relationsbyggande
6

dec

Föreläsare Westman, Daniel, Olin, Anders

Upphovsrättslig fördjupning

Fördjupad förståelse för den moderna upphovsrätten samt nyheter och praxis på området
7

dec

Föreläsare Svensson, Janet, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
8

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Berg, Michael

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaperna för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
11

dec

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
12

dec

Föreläsare Ullman, Harald, Höök, Rolf

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken
13

dec

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik

Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen
14

dec

Nyhet!

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
15

dec

Nyhet!

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
18

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis
19

dec

Nyhet!

Föreläsare Wessman, Richard

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Svensk och europeisk varumärkesrätt - en uppdatering
19

dec

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån...
20

dec

Föreläsare Johansson, Alf, Brown, Louise, Phalén, Natali

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
21

dec

Föreläsare Johansson, Tom, Bengtsson, Henrik

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
26

jan

Föreläsare Persson, Ingemar, Brolin, Thore

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område
30

jan

Nyhet!

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Reglerna om felansvar och påföljder tillhör dem där entreprenaden skiljer sig från köpet
31

jan

Föreläsare Sandström, Lena

Allmän förvaltningsrätt

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
1

feb

Föreläsare Ahlström, Kristina, Öman, Sören

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
2

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
6

feb

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
8

feb

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
13

feb

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån...
14

feb

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

Nya regler på området och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
15

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m.
6

mar

Föreläsare Sandström, Lena

Offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
7

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

Översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

mar

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Sagebro, Stefan

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
9

mar

Nyhet!

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
12

mar

Nyhet!

Föreläsare Nilsson, Mattias

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
14

mar

Föreläsare Möller, Mikael

Insolvensrättsliga praktikfall

Sakrättsliga-, rekonstruktionsrättsliga- och konkursrättsliga frågor och problem
15

mar

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
19

mar

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån...
20

mar

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
21

mar

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
22

mar

Föreläsare Perhard, Lars, Westman, Daniel

Molntjänster

Rättsliga krav och avtalsreglering vid användning av molnet
23

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
26

mar

Föreläsare Sandström, Lena

Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel

Om utredningsansvar och rättssäkra beslut
27

mar

Föreläsare Brodén, Carl, Landeman, Louis

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
9

apr

Föreläsare Johansson, Alf, Brown, Louise, Phalén, Natali

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
10

apr

Föreläsare Josefson, Per, Wessman, Richard, Sieradzka, Urszula

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
12

apr

Nyhet!

Föreläsare Westman, Per

Förmynderskapsrätt

Omyndighet, förmyndare, godmanskap och förvaltarskap. Behörigheter och befogenheter.
13

apr

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet
16

apr

Föreläsare Wessman, Richard

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier
17

apr

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
18

apr

Föreläsare Ahlström, Kristina, Söderlöf, Göran

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
20

apr

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
23

apr

Nyhet!

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Nationella upphandlingsstrategin

De sju punkterna i den Nationella upphandlingsstrategin
24

apr

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
26

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
27

apr

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
7

maj

Föreläsare Åhman, Karin, Reichel, Jane

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella...
8

maj

Nyhet!

Föreläsare Wessman, Richard

Konkurrensskadelagen

Skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund
14

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
16

maj

Föreläsare Larsberger, Olof , Eriksson, Magnus

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder
17

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
23

maj

Nyhet!

Föreläsare Westman, Per

Testamentsrätt

Komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente
24

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
29

maj

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

Nya regler på området och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
30

maj

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån...
31

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
4

jun

Nyhet!

Föreläsare Wessman, Richard, Björkman Possne, Oscar

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden
Kurskatalog

Kompetenslyft med rätt kurs!

Ladda hem den senaste kurskatalogen!