Hem

Rättsområden

Kurser i arbetsrätt
12 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
16 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i europarätt
6 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
3 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
7 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
11 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
3 kommande kurser

Kurser i miljörätt
2 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
39 kommande kurser

Kurser i processrätt
20 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
6 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
2 kommande kurser

Dessutom har vi...
14 kommande kurser

Kommande kurser

25

sep

Föreläsare Elisabeth Eklund, Hanna Eklinder, Annika Gullans Wiklund

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
26

sep

Fullbokad

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
2

okt

Nyhet!

Föreläsare Naiti del Sante, Pia Nyblæus

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Rättsliga krav gällande diskrimineringsfrågor med särskilt fokus på sexuella trakasserier
9

okt

Föreläsare Johan Söderberg

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken.
10

okt

Föreläsare Margaretha Svenning, Stefan Rubenson

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
11

okt

Föreläsare Louise D'Oliwa, Erik Ljungqvist

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
12

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
16

okt

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
17

okt

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
18

okt

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
19

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
22

okt

Föreläsare Brodén, Carl, Landeman, Louis

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
23

okt

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
5

nov

Nyhet!

Föreläsare Broddare, Meta

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
6

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
7

nov

Föreläsare Calleman, Catharina

Arbetsrätt och migrationsrätt

Tillstånd och villkor för arbetskraft från andra länder
8

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Johnssén, Gustaf

E-förvaltningens juridik

Centrala bestämmelserna samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet
9

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
12

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse för preklusionsreglerna i RB samt en praktisk verktygslåda för att undvika detta
13

nov

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
14

nov

Föreläsare Ahlström, Kristina, Kullgren, Sara

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
15

nov

Föreläsare Brown, Louise, Phalén, Natali, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
16

nov

Nyhet!

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
19

nov

Nyhet!

Föreläsare Norrman, Erik, Ramsten, Hilda

Utredningssamtal med barn

Att hålla i utredningssamtal med barnets bästa som ledstjärna
20

nov

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
21

nov

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
22

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
23

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
26

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Öman, Sören

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
27

nov

Nyhet!

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
28

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Olin, Anders

Upphovsrättslig fördjupning

Fördjupad förståelse för modern upphovsrätt med nyheter och praxis på området
29

nov

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik

Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen
30

nov

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
3

dec

Föreläsare Tunbjer, Noah, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
4

dec

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
5

dec

Nyhet!

Föreläsare Wessman, Richard, Papadopoulou Skarp, Frantzeska

Patenträttens grunder

Gedigen grundkunskap inom patenträtten
5

dec

Nyhet!

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
6

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
7

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
10

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
11

dec

Föreläsare Persson, Ingemar, Brolin, Thore

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område
12

dec

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
13

dec

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
13

dec

Nyhet!

Föreläsare Backlund, Helena , Björklund, Anna

En ny sexualbrottslagstiftning

Genomgång av de nya lagreglerna om sexualbrotten
14

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
17

dec

Nyhet!

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
18

dec

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
19

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
31

jan

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
1

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
5

feb

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
6

feb

Nyhet!

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
12

feb

Föreläsare Ahlström, Kristina, Öman, Sören

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
13

feb

Nyhet!

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m.
15

feb

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
5

mar

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
6

mar

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
12

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
20

mar

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
21

mar

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
22

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
28

mar

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
4

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
5

apr

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
9

apr

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard, Sieradzka, Urszula

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
26

apr

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
7

maj

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
10

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
14

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
16

maj

Föreläsare Andersson, Simon, Dane, Louise

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
20

maj

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
22

maj

Föreläsare Terfelt, Johan, Rutberg, Lars

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
23

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
27

maj

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
28

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
4

jun

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet
6

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
12

nov

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
3

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
Kurskatalog

Kompetenslyft med rätt kurs!

Ladda hem den senaste kurskatalogen!