Hem

Allmän förvaltningsrätt

Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. För att ge en grundläggande struktur för kontakter mellan myndigheter och enskilda finns en förvaltningslag som bl.a. anger en minimistandard för hur ärenden ska handläggas. Den första juli 2018 träder en ny förvaltningslag ikraft som syftar till att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Kursen behandlar främst de allmänna reglerna för handläggning av ärenden och beslutsfattande och de nyheter som den nya förvaltningslagen innebär.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Den svenska förvaltningsmodellen
 • Offentligrättsliga principer
 • Tjänstemannarollen
 • Förvaltningslagen
 • Service, allmänna krav på handläggning o.s.v
 • Handläggningsregler
 • Beslutsfattande och besluts rättsverkningar
 • Hur kan myndigheters beslut angripas?
 • Nyheter i den nya förvaltningslagen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Bra. Hon hade konkreta exempel och det känns att hon "brinner" för ämnet."
 • "Lena var både mycket kunnig i sitt område i juridik samt pedagogisk. Lysande kombination!"
 • "Fantastisk! Mycket bra förmåga att bryta ner ämnet och göra det intressant och begripligt."

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

Läs även om

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel

Statsrätt och rollen som statsanställd

Offentlighet och sekretess