Hem

Allmän förvaltningsrätt

Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. Denna lagstiftning är dock oftast invecklad och svårtolkad. Under kursdagen behandlas centrala delar av de förvaltningsrättsliga regler som blir aktuella vid beslutsfattande.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Ärendehandläggning
 • Rättsprinciper
 • Utredningsplikt
 • Kommunikation
 • Dokumentation
 • Beslutsfattande
 • Beslutsuppbyggnad
 • Motiveringsplikt
 • Besluts rättsverkningar
 • Omprövning
 • Rättskraft
 • Överklagande
 • Överklagbarhet
 • Klagorätt
 • Domstolsprocessen
 • Ansvarsfördelningen
 • Muntlig förhandling
 • Prövningen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Bra. Hon hade konkreta exempel och det känns att hon "brinner" för ämnet."
 • "Lena var både mycket kunnig i sitt område i juridik samt pedagogisk. Lysande kombination!"
 • "Fantastisk! Mycket bra förmåga att bryta ner ämnet och göra det intressant och begripligt."

Anmälan till kurs

 • 31 januari 2018

  Kl 09.30-16.30

 • Allmän förvaltningsrätt

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

Läs även om

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel