Hem

Kurser i IT-rätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

IT-rätt behandlar juridiska frågeställningar som uppkommer till följd av olika typer av informationsteknologi (IT) har givit upphov till. Den tekniska utvecklingen förändras i allt snabbare takt vilket medför ett kontinuerligt behov av nya lösningar på juridiska och affärsmässiga frågor. Oavsett bransch blir frågor om IT allt viktigare. Som juridiskt ämne sträcker sig IT-rätten över flera traditionella rättsområden, som till exempel avtalsrätt, upphovsrätt, personlig integritet, informations- och yttrandefrihet, straffrätt, förvaltningsrätt och telekommunikationsrätt.

Det kan stå ett företag eller en myndighet dyrt att inte ha koll på sina IT-avtal. Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har givit upphov till en mängd olika avtalstyper. I vår kurs IT-avtal behandlas dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster. 

Molntjänster används alltmer i såväl privat som offentlig sektor. Det är viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t.ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. I kursen IT-avtal behandlas användningen av molntjänster från ett praktiskt juridiskt perspektiv. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas i Sverige från den 25 maj 2018. I vår kurs GDPR, Det nya dataskyddet – GDPR förs en grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen samt beskriver vilka nyheter dataskyddsförordningen innebär.

IT-rätten innebär särskilda regler och författningar för myndigheters arbete. Kurserna E-förvaltningens juridik och Särskilda registerförfattningar för myndigheter riktar sig mot offentliga verksamhet, där den förstnämnda tar sikte på de centrala bestämmelser samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet och den senare behandlar myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. 

  • Kommande kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal