Hem

Kurser och utbildningar

17

dec

Nyhet!

Föreläsare Meta Broddare

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
18

dec

Föreläsare Jerker Edström, Richard Wessman

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
19

dec

Föreläsare Erik Nerep

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
31

jan

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
1

feb

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
4

feb

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
6

feb

Fullbokad
Nyhet!

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
8

feb

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
11

feb

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
12

feb

Föreläsare Kristina Ahlström, Sören Öman

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
13

feb

Föreläsare Margaretha Svenning

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m.
14

feb

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Den offentliga maktens förvaltningsrättsliga principer
15

feb

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
20

feb

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
21

feb

Nyhet!

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
22

feb

Nyhet!

Föreläsare Frantzeska Papadopoulou Skarp

Patenträttens grunder

Gedigen grundkunskap inom patenträtten
5

mar

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
6

mar

Fullbokad

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
8

mar

Föreläsare Johan Söderberg

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut
11

mar

Föreläsare Elisabeth Eklund, Stefan Sagebro, Annika Gullans Wiklund

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
12

mar

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
13

mar

Nyhet!

Föreläsare Christina Wainikka

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv av ny teknik
14

mar

Nyhet!

Föreläsare Johan Lagerbielke

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor (2 dagar)

Förberedelse inför förhandling, kommunikation i förhandlingar samt relationsbyggande.
18

mar

Nyhet!

Föreläsare Ann-Sofi Öjemark

Diarieföring

Att arbeta inom offentlig förvaltning ställer särskilda krav på att du håller ordning och reda på dina...
19

mar

Nyhet!

Föreläsare Christian Hybbinette , Emil Fahlén Godö

Val av distributionsmodell – möjligheter och risker

En övergripande kurs om valet av distributionsmodell där centrala mellanmansbegrepp och frågeställningar...
20

mar

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
21

mar

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
22

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
25

mar

Nyhet!

Föreläsare Anne Håkansson, Charlotta Kronblad, Ylva Gnosse

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten
28

mar

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
29

mar

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

Molntjänster – Rättsliga krav och avtalsreglering

Ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster
1

apr

Nyhet!

Föreläsare Janne Haldesten

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet
2

apr

Föreläsare Daniel Westman

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
3

apr

Föreläsare Louise Brown, Natali Phalén, Robert Engstedt

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
4

apr

Föreläsare Mattias Nilsson

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
5

apr

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
8

apr

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
9

apr

Föreläsare Oscar Björkman Possne, Richard Wessman, Urszula Sieradzka

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
10

apr

Nyhet!

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
24

apr

Nyhet!

Föreläsare Marcus Radetzki, Lars Eriksson

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer
25

apr

Nyhet!

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet
26

apr

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
3

maj

Nyhet!

Föreläsare Kavot Zillén

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

En grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en god och säker hälso-...
6

maj

Nyhet!

Föreläsare Mattias Nilsson

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
7

maj

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
9

maj

Föreläsare Meta Broddare

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
10

maj

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
13

maj

Nyhet!

Föreläsare Gert Nilsson

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
14

maj

Föreläsare Christina Wainikka

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
15

maj

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
16

maj

Föreläsare Simon Andersson, Louise Dane

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
17

maj

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
20

maj

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
21

maj

Nyhet!

Föreläsare Lena Ljungdahl

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
22

maj

Föreläsare Johan Terfelt, Lars Rutberg

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
23

maj

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
24

maj

Nyhet!

Föreläsare Emilia Hempel, Elisabeth Bill

Filmjuridik

Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor
27

maj

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
28

maj

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
29

maj

Föreläsare Ia Modin, Peter Sande, Åsa Hellstadius

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
3

jun

Nyhet!

Föreläsare Erik Sinander, Tobias Normann, Anders Nordström

Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

Genomgång av de skiljerättsliga reglerna som gäller vid tvist om anställningsavtal och de processtaktiska...
4

jun

Föreläsare Sören Öman

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet
4

sep

Föreläsare Naiti del Sante, Pia Nyblæus

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Rättsliga krav gällande diskrimineringsfrågor med särskilt fokus på sexuella trakasserier
5

sep

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
13

sep

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
20

sep

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
2

okt

Nyhet!

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
3

okt

Föreläsare Johan Söderberg

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken.
4

okt

Föreläsare Johan Söderberg

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut
8

okt

Föreläsare Margaretha Svenning, Stefan Rubenson

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
9

okt

Föreläsare Elisabeth Eklund, Stefan Sagebro, Annika Gullans Wiklund

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
10

okt

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
11

okt

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
15

okt

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
16

okt

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
17

okt

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
18

okt

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
23

okt

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
5

nov

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Gustaf Johnssén

E-förvaltningens juridik

Centrala bestämmelserna samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet
6

nov

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
8

nov

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
11

nov

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
12

nov

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
14

nov

Föreläsare Louise Brown, Natali Phalén, Robert Engstedt

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
15

nov

Föreläsare Daniel Westman

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
18

nov

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
27

nov

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
3

dec

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
4

dec

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
6

dec

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
10

dec

Föreläsare Erik Nerep

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
11

dec

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
12

dec

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
13

dec

Föreläsare Henrik Olsson Lilja, Björn Skånsberg

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
16

dec

Nyhet!

Föreläsare Meta Broddare

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
17

dec

Föreläsare Jerker Edström, Richard Wessman

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
18

dec

Föreläsare Johan Schüldt

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras