Hem

Alla kurser

25

okt

Nyhet!

Föreläsare Johan Söderberg

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken.
26

okt

Föreläsare Elisabeth Eklund, Stefan Sagebro

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
27

okt

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Gustaf Johnssén

E-förvaltningens juridik

De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. Senaste rättsutvecklingen. Lagstiftning och praxis...
30

okt

Fullbokad

Föreläsare Lena Sandström

Offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
1

nov

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
2

nov

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman

Personuppgiftslagen – praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform

Personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen
7

nov

Föreläsare Olof Larsberger, Magnus Eriksson

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder
8

nov

Föreläsare Ia Modin, Peter Sande, Åsa Hellstadius

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
9

nov

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

Nya regler på området och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
10

nov

Föreläsare Sören Öman

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
13

nov

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
14

nov

Nyhet!

Föreläsare Johan Lagerbielke

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förberedelse

Förberedelse inför förhandling, kommunikation i förhandlingar samt relationsbyggande
15

nov

Nyhet!

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
17

nov

Föreläsare Carl Brodén, Louis Landeman

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
20

nov

Föreläsare Kristina Ahlström, Göran Söderlöf

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
21

nov

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
23

nov

Föreläsare Karin Åhman, Jane Reichel

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella...
24

nov

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
27

nov

Nyhet!

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Kursen ger dels en teoretisk förståelse preklusionsreglerna i RB, dels en praktisk verktygslåda för hur...
28

nov

Nyhet!

Föreläsare Johan Söderberg

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut
29

nov

Föreläsare Bodil Borison, Mats Mattsson

Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Ne bis in idem
30

nov

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

Översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
1

dec

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
4

dec

Nyhet!

Föreläsare Karin Åhman, Dan Hanqvist

Kommersiell förvaltningsrätt

Introduktion till den kommersiella förvaltningsrätten som ger praktiska verktyg för att effektivare tillvarata...
5

dec

Nyhet!

Föreläsare Johan Lagerbielke

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förhandling

Kommunikation i förhandlingar samt relationsbyggande
6

dec

Föreläsare Daniel Westman, Anders Olin

Upphovsrättslig fördjupning

Fördjupad förståelse för den moderna upphovsrätten samt nyheter och praxis på området
7

dec

Föreläsare Janet Svensson, Rebecca Stern

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
8

dec

Föreläsare Henrik Olsson Lilja, Michael Berg

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaperna för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
11

dec

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
12

dec

Föreläsare Harald Ullman, Rolf Höök

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken
13

dec

Föreläsare Pär-Anders Granhag

Förhörsteknik

Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen
14

dec

Nyhet!

Föreläsare Johan Schüldt

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
15

dec

Nyhet!

Föreläsare Lena Ljungdahl

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
18

dec

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis
19

dec

Nyhet!

Föreläsare Richard Wessman

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Svensk och europeisk varumärkesrätt - en uppdatering
19

dec

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån...
20

dec

Föreläsare Alf Johansson, Louise Brown, Natali Phalén

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
21

dec

Föreläsare Tom Johansson, Henrik Bengtsson

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
26

jan

Föreläsare Ingemar Persson, Thore Brolin

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område
30

jan

Nyhet!

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Reglerna om felansvar och påföljder tillhör dem där entreprenaden skiljer sig från köpet
31

jan

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
1

feb

Föreläsare Kristina Ahlström, Sören Öman

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
2

feb

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
6

feb

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
8

feb

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
13

feb

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån...
14

feb

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

Nya regler på området och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
15

feb

Föreläsare Margaretha Svenning

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m.
6

mar

Föreläsare Lena Sandström

Offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
7

mar

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

Översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

mar

Föreläsare Elisabeth Eklund, Stefan Sagebro

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
9

mar

Nyhet!

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
12

mar

Nyhet!

Föreläsare Mattias Nilsson

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
14

mar

Föreläsare Mikael Möller

Insolvensrättsliga praktikfall

Sakrättsliga-, rekonstruktionsrättsliga- och konkursrättsliga frågor och problem
15

mar

Föreläsare Sören Öman

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
19

mar

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån...
20

mar

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
21

mar

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
22

mar

Föreläsare Lars Perhard, Daniel Westman

Molntjänster

Rättsliga krav och avtalsreglering vid användning av molnet
23

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
26

mar

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel

Om utredningsansvar och rättssäkra beslut
27

mar

Föreläsare Carl Brodén, Louis Landeman

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
9

apr

Föreläsare Alf Johansson, Louise Brown, Natali Phalén

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
10

apr

Föreläsare Per Josefson, Richard Wessman, Urszula Sieradzka

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
12

apr

Nyhet!

Föreläsare Per Westman

Förmynderskapsrätt

Omyndighet, förmyndare, godmanskap och förvaltarskap. Behörigheter och befogenheter.
13

apr

Föreläsare Sören Öman

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet
16

apr

Föreläsare Richard Wessman

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier
17

apr

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
18

apr

Föreläsare Kristina Ahlström, Göran Söderlöf

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
20

apr

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
23

apr

Nyhet!

Föreläsare Andrea Sundstrand

Nationella upphandlingsstrategin

De sju punkterna i den Nationella upphandlingsstrategin
24

apr

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
26

apr

Föreläsare Mattias Nilsson

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
27

apr

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
7

maj

Föreläsare Karin Åhman, Jane Reichel

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella...
8

maj

Nyhet!

Föreläsare Richard Wessman

Konkurrensskadelagen

Skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund
14

maj

Föreläsare Christina Wainikka

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
16

maj

Föreläsare Olof Larsberger, Magnus Eriksson

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder
17

maj

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
23

maj

Nyhet!

Föreläsare Per Westman

Testamentsrätt

Komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente
24

maj

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
29

maj

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

Nya regler på området och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
30

maj

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån...
31

maj

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
4

jun

Föreläsare Richard Wessman, Oscar Björkman Possne

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden