Hem

Kurser och utbildningar

24

apr

Fullbokad

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
26

apr

Föreläsare Mattias Nilsson

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
27

apr

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
4

maj

Föreläsare Daniel Westman, Anders Olin

Upphovsrättslig fördjupning

Fördjupad förståelse för modern upphovsrätt med nyheter och praxis på området
14

maj

Föreläsare Christina Wainikka

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
16

maj

Nyhet!

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
17

maj

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
18

maj

Fullbokad

Föreläsare Margaretha Svenning

En modern och rättssäker förvaltning – kurs i den nya förvaltningslagen

Förstärkt rättssäkerhet och nytänkande med den nya förvaltningslagen
22

maj

Föreläsare Johan Terfelt, Lars Rutberg

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
23

maj

Nyhet!

Föreläsare Per Westman

Testamentsrätt

Komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente
24

maj

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
25

maj

Nyhet!

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Den offentliga maktens förvaltningsrättsliga principer
28

maj

Nyhet!

Föreläsare Simon Andersson, Louise Dane

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
29

maj

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
30

maj

Fullbokad

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
31

maj

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
1

jun

Föreläsare Tom Johansson, Henrik Bengtsson

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
4

jun

Föreläsare Richard Wessman, Oscar Björkman Possne

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden
5

jun

Nyhet!

Föreläsare Margaretha Svenning

GDPR – offentlig sektor

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och andra organisationer får behandla personuppgifter
11

jun

Föreläsare Ia Modin, Peter Sande, Åsa Hellstadius

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
12

jun

Nyhet!

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
29

aug

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
4

sep

Nyhet!

Föreläsare Margaretha Svenning

GDPR – offentlig sektor

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och andra organisationer får behandla personuppgifter
13

sep

Föreläsare Margaretha Svenning

En modern och rättssäker förvaltning – kurs i den nya förvaltningslagen

Förstärkt rättssäkerhet och nytänkande med den nya förvaltningslagen
14

sep

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
18

sep

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
19

sep

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
20

sep

Föreläsare Kristina Ahlström, Sören Öman

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
21

sep

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
25

sep

Föreläsare Elisabeth Eklund, Stefan Sagebro

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
26

sep

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
4

okt

Nyhet!

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Den offentliga maktens förvaltningsrättsliga principer
9

okt

Nyhet!

Föreläsare Johan Söderberg

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken.
10

okt

Föreläsare Margaretha Svenning, Stefan Rubenson

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
11

okt

Föreläsare Louise D'Oliwa, Erik Ljungqvist

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
12

okt

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
16

okt

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
17

okt

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
18

okt

Nyhet!

Föreläsare Lena Ljungdahl

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
19

okt

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
22

okt

Föreläsare Carl Brodén, Louis Landeman

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
23

okt

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
6

nov

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
7

nov

Föreläsare Catharina Calleman

Arbetsrätt och migrationsrätt

Tillstånd och villkor för arbetskraft från andra länder
8

nov

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Gustaf Johnssén

E-förvaltningens juridik

Centrala bestämmelserna samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet
9

nov

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
12

nov

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse för preklusionsreglerna i RB samt en praktisk verktygslåda för att undvika detta
13

nov

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
14

nov

Föreläsare Kristina Ahlström, Göran Söderlöf

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
15

nov

Föreläsare Alf Johansson, Louise Brown, Natali Phalén

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
19

nov

Föreläsare Erik Norrman, Hilda Ramsten

Utredningssamtal med barn

Att hålla i utredningssamtal med barnets bästa som ledstjärna
20

nov

Föreläsare Sören Öman

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
21

nov

Nyhet!

Föreläsare Johan Schüldt

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
22

nov

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
23

nov

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
28

nov

Föreläsare Daniel Westman, Anders Olin

Upphovsrättslig fördjupning

Fördjupad förståelse för modern upphovsrätt med nyheter och praxis på området
29

nov

Föreläsare Pär-Anders Granhag

Förhörsteknik

Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen
30

nov

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
3

dec

Föreläsare Noah Tunbjer, Rebecca Stern

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
4

dec

Nyhet!

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
5

dec

Nyhet!

Föreläsare Richard Wessman, Frantzeska Papadopoulou Skarp

Patenträttens grunder

Gedigen grundkunskap inom patenträtten
6

dec

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
7

dec

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
10

dec

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
11

dec

Föreläsare Ingemar Persson, Thore Brolin

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område
12

dec

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
13

dec

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
14

dec

Föreläsare Henrik Olsson Lilja, Björn Skånsberg

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaperna för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
18

dec

Nyhet!

Föreläsare Jerker Edström, Richard Wessman

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
31

jan

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
1

feb

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
5

feb

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
13

feb

Föreläsare Margaretha Svenning

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m.
5

mar

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
6

mar

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
20

mar

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
21

mar

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fördjupningskurs i den svenska förvaltningsrätten
22

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
5

apr

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
9

apr

Föreläsare Oscar Björkman Possne, Richard Wessman, Urszula Sieradzka

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
7

maj

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
10

maj

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
20

maj

Nyhet!

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
12

nov

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
3

dec

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol