Hem

Alla kurser

31

jan

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt

Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut m.m.
1

feb

Föreläsare Kristina Ahlström, Sören Öman

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
2

feb

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
6

feb

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
8

feb

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
12

feb

Nyhet!

Föreläsare Catharina Calleman

Arbetsrätt och migrationsrätt

Tillstånd och villkor för arbetskraft från andra länder
13

feb

Fullbokad

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
14

feb

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
15

feb

Föreläsare Margaretha Svenning

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m.
20

feb

Nyhet!

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
6

mar

Föreläsare Lena Sandström

Offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
7

mar

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

Översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

mar

Föreläsare Elisabeth Eklund, Stefan Sagebro

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
9

mar

Nyhet!

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
12

mar

Nyhet!

Föreläsare Mattias Nilsson

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
13

mar

Nyhet!

Föreläsare Erik Norrman, Hilda Ramsten

Att förhöra brottsutsatta barn

Intervjumetodik utifrån ett tydligt barnperspektiv med barnets bästa som självklar ledstjärna
14

mar

Föreläsare Mikael Möller

Insolvensrättsliga praktikfall

Sakrättsliga-, rekonstruktionsrättsliga- och konkursrättsliga frågor och problem
15

mar

Föreläsare Sören Öman

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
19

mar

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
20

mar

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
21

mar

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
22

mar

Föreläsare Lars Perhard, Daniel Westman

Molntjänster

Rättsliga krav och avtalsreglering vid användning av molnet
23

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
26

mar

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel

Om utredningsansvar och rättssäkra beslut
27

mar

Föreläsare Carl Brodén, Louis Landeman

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
9

apr

Föreläsare Alf Johansson, Louise Brown, Natali Phalén

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
10

apr

Föreläsare Per Josefson, Richard Wessman, Urszula Sieradzka

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
11

apr

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Gustaf Johnssén

E-förvaltningens juridik

Centrala bestämmelserna samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet
12

apr

Nyhet!

Föreläsare Per Westman

Förmynderskapsrätt

Omyndighet, förmyndare, godmanskap och förvaltarskap. Behörigheter, befogenheter och tillsyn.
13

apr

Föreläsare Sören Öman

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet
16

apr

Föreläsare Richard Wessman

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier
17

apr

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
18

apr

Föreläsare Kristina Ahlström, Göran Söderlöf

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
19

apr

Nyhet!

Föreläsare Jerker Edström, Richard Wessman

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
20

apr

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
23

apr

Nyhet!

Föreläsare Andrea Sundstrand

Nationella upphandlingsstrategin

De sju punkterna i den Nationella upphandlingsstrategin
24

apr

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
26

apr

Föreläsare Mattias Nilsson

ÄTA-arbeten

Reglering av ÄTA-arbeten
27

apr

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
4

maj

Föreläsare Daniel Westman, Anders Olin

Upphovsrättslig fördjupning

Fördjupad förståelse för den moderna upphovsrätten samt nyheter och praxis på området
7

maj

Föreläsare Karin Åhman, Jane Reichel

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt
8

maj

Nyhet!

Föreläsare Richard Wessman

Konkurrensskadelagen

Skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund
14

maj

Föreläsare Christina Wainikka

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
15

maj

Föreläsare Louise D'Oliwa, Erik Ljungqvist

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
16

maj

Föreläsare Olof Larsberger, Magnus Eriksson

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder
17

maj

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
22

maj

Föreläsare Johan Terfelt, Lars Rutberg

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
23

maj

Nyhet!

Föreläsare Per Westman

Testamentsrätt

Komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente
24

maj

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
25

maj

Nyhet!

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Den offentliga maktens förvaltningsrättsliga principer
28

maj

Nyhet!

Föreläsare Simon Andersson, Louise Dane

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
29

maj

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
30

maj

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
31

maj

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
1

jun

Föreläsare Tom Johansson, Henrik Bengtsson

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
4

jun

Föreläsare Richard Wessman, Oscar Björkman Possne

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden
7

jun

Föreläsare Alexandra Lyckman, Bernt Wahlsten, Lina Öhman

Medling i familjemål (1,5 dagar)

Olika medlingsmodeller utifrån olika konfliktperspektiv för att ge konkreta och handfasta verktyg
11

jun

Föreläsare Ia Modin, Peter Sande, Åsa Hellstadius

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
12

jun

Nyhet!

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
29

aug

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
14

sep

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
20

sep

Föreläsare Kristina Ahlström, Sören Öman

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess
25

sep

Föreläsare Elisabeth Eklund, Stefan Sagebro

Statsstöd

När kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?
26

sep

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd på att anpassa och skriva texter
10

okt

Föreläsare Margaretha Svenning, Stefan Rubenson

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
11

okt

Föreläsare Louise D'Oliwa, Erik Ljungqvist

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
15

okt

Föreläsare Lars Perhard, Daniel Westman

Molntjänster

Rättsliga krav och avtalsreglering vid användning av molnet
17

okt

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
18

okt

Nyhet!

Föreläsare Lena Ljungdahl

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
19

okt

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
22

okt

Föreläsare Carl Brodén, Louis Landeman

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
25

okt

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
26

okt

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
6

nov

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

Översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
14

nov

Föreläsare Kristina Ahlström, Göran Söderlöf

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor & nyheter och aktuella frågor
20

nov

Föreläsare Sören Öman

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
21

nov

Nyhet!

Föreläsare Johan Schüldt

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
22

nov

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
26

nov

Nyhet!

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Kursen ger dels en teoretisk förståelse preklusionsreglerna i RB, dels en praktisk verktygslåda för hur...
29

nov

Föreläsare Pär-Anders Granhag

Förhörsteknik

Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen
6

dec

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
7

dec

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
10

dec

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis
11

dec

Föreläsare Ingemar Persson, Thore Brolin

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område
12

dec

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
13

dec

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med
1

feb

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
22

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
10

maj

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål