Hem

Kurser i avtals- och bolagsrätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på avtal, hur ett avtal uppkommer, dess giltighet samt hur avtalet ska tolkas vid en tvist mellan parterna. 

En praktiskt orienterad fördjupningskurs inom avtalsrätt är vår kurs Att optimera sitt avtalsskrivande vilken ger en kartläggning av de viktigaste riskerna att ha i åtanke vid skrivande av avtal. Kursens främsta syften är att öka förståelsen för hur man tidigt kan identifiera de viktigaste riskerna i ett avtal samt ge praktiska redskap som kan tillgås för att undvika risker redan vid avtalsskrivningen.

Avtalsrättens område innefattar även IT-relaterade produkter och tjänster. Kursen IT-avtal tar sikte på de olika IT-avtal som uppkommit till följd av den omfattande och komplexa marknaden.

Forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar flera avtalsrättsliga frågeställningar vilka snabbt blir snabbt mycket komplexa. Det beror delvis på att de av nödvändighet tar sikte på framtida, hittills okända, situationer. Under kursen Juridik för forskning, utveckling och innovation beskrivs vart problemen brukar uppstå och ger konkreta förslag på vad man ska tänka på vid utformning av forskaravtal.

Bolagsrätt behandlar bland annat hur olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelser) skapas och upplöses, vad som är kännetecknande för de olika associationsformerna, vilka som får representera dem i avtal med utomstående personer och hur resultatet ska fördelas mellan ägarna. 

Inom bolagsrätt finns vår kurs Aktieägaravtal och bolagsordning vilken ger kunskap i hur man kan förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter. Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter är en annan kurs inom bolagsrätten Kursen utgår till stor del från Aktiebolagslagen och beskriver vad som är förbjudet och olagligt. Under kursen beskrivs bl.a. begreppen ”värdeöverföring”, ”förmögenhetsminskning”, ”rent affärsmässigt” och ”seriös kreditgivning” samt ger exempel på förvärvsfinansiering.

Detta och mycket mer hittar ni i vårt kursutbud för avtalsrätt och bolagsrätt.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal