Hem

Kurser i avtals- och bolagsrätt

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal, det vill säga hur ett avtal uppkommer, dess giltighet samt hur avtalet ska tolkas vid en tvist mellan parterna. Bolagsrätt behandlar bland annat hur olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelser) skapas och upplöses, vad som är kännetecknande för de olika associationsformerna, vilka som får representera dem i avtal med utomstående personer och hur resultatet ska fördelas mellan ägarna. Fakultetskursers kurskatalog inrymmer kurs i bolagsrätt såväl som kurs i avtalsrätt.

En praktiskt orienterad fördjupningskurs är vår kurs Att optimera sitt avtalsskrivande vilken ger en kartläggning av de viktigaste riskerna att ha i åtanke vid skrivande av avtal. Kursens främsta syften är att öka förståelsen för hur man tidigt kan identifiera de viktigaste riskerna i ett avtal samt ge praktiska redskap som kan tillgås för att undvika risker redan vid avtalsskrivningen.

Kursen IT-avtal tar sikte på de olika IT-avtal som uppkommit till följd av den omfattande och komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster. Kurs IT-avtal ger en översikt över olika IT-avtal och deras särdrag. Fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt eller tvist mellan parterna. Även i denna kurs ges praktiska tips på vad som bör tänkas på när avtal utformas.

Forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar flera avtals- och immaterialrättsliga frågeställningar vilka snabbt blir snabbt mycket komplexa. Det beror delvis på att de av nödvändighet tar sikte på framtida, hittills okända, situationer. Under kursen Juridik för forskning, utveckling och innovation beskrivs vart problemen brukar uppstå och ger konkreta förslag på vad man ska tänka på vid utformning av forskaravtal.

Vår kurs Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter utgår till stor del från Aktiebolagslagen och beskriver vad som är förbjudet och olagligt. Under kursen beskrivs bl.a. begreppen ”värdeöverföring”, ”förmögenhetsminskning”, ”rent affärsmässigt” och ”seriös kreditgivning” samt ger exempel på förvärvsfinansiering. 

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser

Kurser i arbetsrätt
9 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
12 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i europarätt
10 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
3 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
12 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
11 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
1 kommande kurs

Kurser i miljörätt
2 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
37 kommande kurser

Kurser i processrätt
23 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i upphandling
2 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Sjöfartshuset
Kurslokal

Victory Hotel
Kurslokal

Postmuseum
Kurslokal

Funckens gränd 1
Kurslokal