Hem

Kurser i arbetsrätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som behandlar arbetsförhållanden, särskilt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Makten på arbetsmarknaden är ojämnt fördelad mellan arbetstagaren och arbetsgivaren där företagen strävar efter högsta möjliga vinst och arbetstagaren goda villkor och ökad lön. I konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare har arbetsrätten vuxit fram.

Arbetsrätt är ett brett rättsområde som består i flera delar. Svensk arbetsrätt kan delas in i den kollektiva arbetsrätten, regler om arbetstagarinflytande, anställningsförhållandets rätt, arbetsmiljörätten samt arbetsmarknadsreglering. Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.

Vårt breda kursutbud inom arbetsrätten speglar arbetsrättens vidd. Våra kurser behandlar dels konkreta lagreglerade områden inom arbetsrätten och dels områden som inte är lika handfasta, t.ex. vår kurs Att bemöta rättshaveristiskt beteende där verktyg ges för hur man kan hantera dessa komplicerade möten. 

För offentligt anställda gäller särskilda regler. Offentligt anställda har exempelvis ett avsevärt större skydd för sin yttrandefrihet än vad privatanställda har och får exempelvis inte sägas upp eller avskedas på grund av att den anställde har utnyttjat sin så kallade kritikrätt och kritiserat sin arbetsgivare (staten) i massmedia. Kurserna Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor, Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor och Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet är inriktade just mot dessa frågor som är aktuella inom arbetsrätten för offentlig sektor.

Ett särskilt påtagligt delområde inom anställningsförhållandets rätt är diskrimineringsrätten. Kursen Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet belyser de rättsliga krav som ställs på en verksamhet gällande diskrimineringsfrågor och lägger ett särskilt fokus till sexuella trakasserier.

Idag är arbetsrätten präglad av ett europeiskt och globalt perspektiv. Europeiseringen av den svenska arbetsrätten leder till frågor som tillstånd och villkor för arbetskraft från andra länder. Vår kurs Arbetsrätt och migrationsrätt behandlar dessa frågor.

Allt detta, och mycket mer ryms inom vårt väl tilltagna kursutbud.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal