Hem

Kurser i arbetsrätt

Arbetsrätten rör den lagstiftning som hanterar platsen där de flesta av oss spenderar merparten av sin vardagliga tid, och är därför av naturen mångfasetterade och mycket omfattande. För att spegla detta innefattar vårt kursutbud inom arbetsrätt en mängd olika rättsområden som behandlar allt från sociala medier och visselblåsare, arbetstillstånd för asylsökande och arbetsrätt för chefer till hur man i sitt arbetsliv kan bemöta rättshaveristiskt beteende.

Vi har arbetsrättsliga kurser som passar för alla olika yrkestyper och som är ämnade att passa de flesta, men även ett brett utbud av mer nischade kurser för både offentlig och privat sektor. Eftersom både arbetsrättslig lagstiftning och arbetslivet i sig är ständigt föränderligt uppdateras vårt kursutbud utan avbrott för att täcka in aktuella rättsområden och ge en uppdaterad bild av varje kurs rättsområde åt våra kursdeltagare.

En kursdag hos oss kan ge dig förnyade och fördjupade kunskaper i allt från hur man på bästa sätt hanterar anställda som går över till att bli konkurrenter, de mest effektiva sätten att hantera diskriminerande beteende på arbetsplatser, eller hur man bör förhålla sig till anställda som ägnar sig åt bisysslor på platser som har företagshemligheter och sekretess. Allt detta, och mycket mer ryms inom vårt väl tilltagna kursutbud.

  • Kommande kurser
  • Ej schemalagda kurser

Kurser i arbetsrätt
9 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
12 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i europarätt
10 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
3 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
12 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
11 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
1 kommande kurs

Kurser i miljörätt
2 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
36 kommande kurser

Kurser i processrätt
23 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
11 kommande kurser

Kurser i upphandling
2 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Sjöfartshuset
Kurslokal

Victory Hotel
Kurslokal

Postmuseum
Kurslokal

Funckens gränd 1
Kurslokal