Hem

Kurser i upphandling

Rättsområden som rör offentlig upphandling förenar den privata och offentliga sektorn med strikta regelverk. Våra nylanserade kurser på området riktar sig både till de som vill få en ingående kunskap av den nationella strategin för upphandling och till den som vill få en god förståelse för vad som faktiskt gäller när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader.

För jurister och ekonomer som arbetar med det upphandlingsrättsliga regelverket och som behöver kunskap om de avtalsrättsliga bestämmelserna i den offentliga upphandlingen erbjuder vi en helt ny kurs som berör avtalsfrågor i offentlig upphandling. Nyttan av kursen är att den behandlar upphandlingsbestämmelserna ur en annan vinkel än traditionella kurser om offentlig upphandling. Deltagarna kommer att ha nytta av vunnen kunskap vid såväl förhandlingar om offentliga kontrakt som vid hanteringen av själva de tecknade kontrakten.

Kursen Nationella upphandlingsstrategin passar för såväl upphandlare och andra företrädare för de statliga och kommunala myndigheterna som politiker och andra intresserade av regeringens politik på upphandlingsområdet. Den behandlar regeringens syfte med den nationella upphandlingsstrategin, vilken är att den i största möjliga mån ska genomsyra all offentlig upphandling. Det är därför viktigt att just politiker och andra som fattar beslut på olika nivåer inom den offentliga sektorn om hur offentliga upphandlingar ska genomföras har en djupare förståelse för vad den Nationella upphandlingsstrategin faktiskt innebär.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser

Kurser i arbetsrätt
9 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
12 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i europarätt
10 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
3 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
12 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
11 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
1 kommande kurs

Kurser i miljörätt
2 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
36 kommande kurser

Kurser i processrätt
23 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
11 kommande kurser

Kurser i upphandling
2 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Sjöfartshuset
Kurslokal

Victory Hotel
Kurslokal

Postmuseum
Kurslokal

Funckens gränd 1
Kurslokal