Hem

Kurser i offentlig upphandling

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Rättsområden som rör offentlig upphandling förenar den privata och offentliga sektorn med strikta regelverk. Våra nylanserade kurser på området riktar sig både till de som vill få en ingående kunskap av den nationella strategin för upphandling och till den som vill få en god förståelse för vad som faktiskt gäller när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader.

För dig som är ny inom området eller bara vill uppdatera dina kunskaper finns vår kurs Introduktion till LOU och offentlig upphandling. Kursen beskriver lagens uppbyggnad och principer för offentlig upphandling. Syftet med utbildningen är att ge en gedigen grundkunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU.

För jurister och ekonomer som arbetar med det upphandlingsrättsliga regelverket och som behöver kunskap om de avtalsrättsliga bestämmelserna i den offentliga upphandlingen erbjuder vi en helt ny kurs som berör avtalsfrågor i offentlig upphandling. Nyttan av kursen är att den behandlar upphandlingsbestämmelserna ur en annan vinkel än traditionella kurser om offentlig upphandling. Deltagarna kommer att ha nytta av vunnen kunskap vid såväl förhandlingar om offentliga kontrakt som vid hanteringen av själva de tecknade kontrakten.

Kursen Nationella upphandlingsstrategin passar för såväl upphandlare och andra företrädare för de statliga och kommunala myndigheterna som politiker och andra intresserade av regeringens politik på upphandlingsområdet. Den behandlar regeringens syfte med den nationella upphandlingsstrategin, vilken är att den i största möjliga mån ska genomsyra all offentlig upphandling. Det är därför viktigt att just politiker och andra som fattar beslut på olika nivåer inom den offentliga sektorn om hur offentliga upphandlingar ska genomföras har en djupare förståelse för vad den Nationella upphandlingsstrategin faktiskt innebär.

  • Kommande kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal