Hem

Kubu, Mikael

Mikael Kubu är koncernchef och jurist på Ackordscentralen. Dessförinnan arbetade han på advokatbyrå med obeståndsrätt. Han har gedigen erfarenhet av företagsrekonstruktioner.

Titel

Vd

Arbetsgivare

Ackordscentralen

Föreläser i

-

Specialområde

Obeståndsrätt, företagsrekonstruktioner

Ahlgren, Max
Straff- och processrätt

Ahlström, Kristina
Arbetsrätt och förvaltningsrätt

Andersson, Per
Förvaltningsrätt

Andersson, Simon
Migrationsrätt

Aversten, Ylva
Marknadsrätt och immaterialrätt

Bastidas, Vladimir
Europeisk integrationsrätt, konkurrensrätt och rättsekonomi

Bengtsson, Henrik
Immaterialrätt & marknadsföring, IT & telekommunikation och tvistelösning

Berg, Michael
Straff- och processrätt

Berger, Christian
EU-rätt, konkurrensrätt

Björkman Possne, Oscar
Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt

Borg, Ulrika
Psykiatrirätt, brottmål, socialrätt

Borison, Bodil
Eko-brott

Breidemalm, Johan
Upphandling

Brodén, Carl
Finans

Brolin, Thore
Processrätt

Brown, Louise
Anti-korruption

Burell, Mats
Offentlig rätt och IT-rätt

Calleman, Catharina
Arbetsrätt, internationell arbetskraftsmigration

Campbell-Wilson, Kristin
Skiljemannarätt

Carlander, Jakob
Psykoterapi

Christner, Anders
IT-rätt

Dane, Louise
Migrationsrätt, barnrätt

Diesen, Christian
Process- och straffrätt

D'Oliwa, Louise
Kommersiell hyresrätt och arbetsrätt

Edström, Jerker
Immaterialrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt, musikjuridik.

Ehlers, Bodil
Kommersiell tvistelösning

Eide, Marielle
E-handelsrätt

Eklund, Elisabeth
Konkurrensrätt, statsstöd och anti-korruption

Eklund, Ängla
Medierätt

Englesson, Rolf
Miljötillsyn

Ericson, Johannes
Försäkringsrätt och tvistelösning

Eriksson, Magnus
Processrätt

Essen, Ulrik von
Förvaltningsrätt och kommunalrätt

Fallenius, Christer
Marknadsrätt, konkurrensrätt och processrätt

Fernlund, Anders
Franchiserätt

Ficks, Erik
Immaterialrätt, marknadsrätt och företagshemligheter

Fieber, Henrik
Tvistlösning

Fink Lundgren, Ija
Internationell privat- och processrätt

Flygt, Olle
Processer och skiljeförfaranden

Forsström, Ann-Louise
Klarspråk och myndighetstexter

Forzelius, Jonas
IT-rätt

Franzén, Anna
Tillsyn

Gentele, Oskar
Processuell preklusion

Gleiss Wilborg, Fanny
Processrätt

Granberg, Cecilia
Familjerätt, Medling

Granhag, Pär-Anders
Rättspsykologi

Gregow, Torkel
Exekutionsrätt

Gunnarsson, Sofia
Digital marknadsrätt

Hammarstrand, Agnes
E-handelsrätt

Hanqvist, Dan
Affärsjuridik

Hellner, Michael
Internationell privat- och processrätt

Hellstadius, Åsa
Civilrätt (immaterialrätt)

Hellström, Erik
Obeståndsrätt, företagsrekonstruktioner

Hempel, Emilia
Immaterialrätt, medierätt och tvistelösning

Herzfeld Olsson, Petra
Civilrätt, internationell arbetsrätt

Höök, Rolf
Entreprenadjuridik, offentlig upphandling och IT-rättsliga frågor

Indén, Tobias
Kommunalrätt, statsstöd och OPS

Jansson, Ulf
Skatterätt

Johansson, Alf
Anti-korruption och brottmål

Johansson, Svante
Associationsrätt

Johansson, Tom
Tvistlösning och Arbetsrätt

Johnssén, Gustaf
Förvaltningsrätt

Josefson, Per
Patenträtt, immaterialrätt

Kaldal, Anna
Familjerätt, process- och straffrätt

Karlsson, Sören
Speciell fastighetsrätt

Kindström Dahlin, Moa
Offentlig rätt, straffrätt och allmän rättslära

Kola, Mats
Immaterialrätt

Kubu, Mikael
Obeståndsrätt, företagsrekonstruktioner

Kärn, Ulf
Telekommunikation, databashantering och mjukvara

Lagerbielke, Johan
Förhandling

Landeman, Louis
Bank och finans

Lannerheim Angergård, Pamela
Tvistelösning, skiljemannarätt

Larfeldt Alvén , Agnes
Miljörätt och vattenrätt

Larsberger, Olof
Kommersiell tvistlösning och offentlig upphandling

Lindeblad, Ann-Christine
Bank- och finansmarknadsrätt

Ljungdahl, Lena
Narkotikabrott

Ljungqvist, Erik
Kommersiella hyres- och arrendeavtal

Lundin, Olle
Förvaltningsrätt

Lundqvist, Pernilla
Skatterätt

Lycke, Johan
Bank- och finansmarknadsrätt

Lyhagen, Carsten
EKO-brott

Madell, Tom
Offentlig-privat samverkan

Magnusson Sjöberg, Cecilia
Rättsinformatik

Malmberg, Jonas
Arbetsrätt

Mattsson, Mats
Ekobrott

Mild, Katarina
Tvistlösning

Millqvist, Göran
Civilrätt

Modin, Ia
Kommersiell avtalsrätt

Mühlenbock, Eva-Maj
Offentlig upphandling

Möller, Mikael
Insolvensrätt

Nerep, Erik
Svensk- och internationell handelsrätt

Nilsson, Magnus
Offentlig upphandling

Nilsson, Mattias
Entreprenadrätt och skiljemannarätt

Norlén, Anna
Barn- och ungas psykiska hälsa

Norrman, Erik
Intervjumetodik

Olin, Anders
Upphovsrätt

Olsson, Gunilla
Familjerätt

Olsson Lilja, Henrik
Straff- och processrätt

Ondrasek Olofsson, Lynda
Offentlig upphandling

Paju, Jaan
Europeisk integrationsrätt

Pauli, Mikael
Processrätt och marknadsföringsrätt

Perhard, Lars
IT-rätt

Persson, Annina H.
Förmögenhetsrätt, krediträtt, sakrätt och insolvensrätt

Persson, Ingemar
Fordringsrätt och processrätt

Petrik, Natalia
Tvistlösning

Phalén, Natali
Anti-korruption

Ramberg, Christina
Civilrätt

Ramsten, Hilda
Barnförhör

Reichel, Jane
Förvaltningsrätt

Renman Claesson, Katarina
Immaterialrätt

Ribbeklint, Sara
Tvistlösning, skadeståndsrätt

Rosén, Johan
Fastighetsrätt, entreprenadrätt

Rosén, Ulrika
Straffrätt, processrätt

Rubenson, Stefan
Miljörätt

Runesson, Cecilia
Familjerätt

Rutberg, Lars
Bankrätt

Rydberg, Magnus
Försäkringsrätt och tvistlösning

Rydeberg, Göran
Offentlig rätt, arkivkunskap, sekretessfrågor

Ryrberg, Nils
Miljörätt

Rönnheden, Andreas
Bolagsrätt

Sagebro, Stefan
EU-rätt, konkurrensrätt

Sandberg, Viktor
Skatterätt

Sande, Peter
Immaterialrätt och marknadsrätt

Sandström, Lena
Offentlig rätt, förvaltningsrätt

Sarvik, Johan
Familjerätt

Schultz , Mårten
Civilrätt

Schüldt, Johan
Ekonomisk familjerätt

Sharma, Parul
CSR

Sieradzka, Urszula
Konkurrensrätt, EU-rätt, internationell handelsrätt

Sinander, Erik
Internationell privaträtt och arbetsrätt

Skånsberg, Björn
Straff- och processrätt

Smedsaas, Anders
Human management och utbildning

Stattin, Daniel
Civilrätt, associations- och kapitalmarknadsrätt

Stenman, Göran
Miljörätt

Stern, Rebecca
Migrationsrätt

Storskrubb, Eva
Kommersiell tvistlösning, internationell privat- och processrätt

Strand, Anton
Straff- och processrätt

Strandman Ullrich, Christina
Compliance

Ståhl, Fredrik
IT-rätt

Sundén, Helena
Anti-korruption

Sundstrand, Andrea
Offentlig upphandling

Svenning, Margaretha
Tillsyn och miljörätt

Svensson, Janet
Processrätt, migrationsrätt, förvaltningsrätt och retorik

Söderberg, Johan
LOU, offentlig upphandling

Söderlöf, Göran
Arbetsrätt

Terfelt, Johan
Konsumentskydd/ Consumer Protection

Tholin, Catharina
Processrätt, familjerätt

Torelm Tornberg, Cecilia
Marknadsrätt och immaterialrätt

Ullman, Harald
Försäkringsrätt

Wahlsten, Bernt
Familjerätt

Wahlund, Magnus
Offentlighet och sekretess, Polisrätt

Wainikka, Christina
Designrätt

Wallén, Malen
Förvaltningsrätt

Vargö, Daniel
Kommersiell avtalsrätt, tvistelösning

Warnling-Nerep, Wiweka
Förvaltningsrätt och statsrätt

Werth, Hanna
Förvaltningsprocess

Wessman, Richard
Immaterialrätt

Westman, Daniel
IT-rätt

Westman, Per
Affärsjuridik, tvistelösning

Wetterberg, Dag
Affärsjuridik, medierätt

Widebeck, Magnus
Processrätt

Widjeskog, Niclas
Skiljemannarätt

Wästfelt, Martin
Arbetsrätt

Zetterström, Stefan
Civilrätt

Ågren, Jack
Straffrätt

Åhman, Karin
Offentlig rätt

Ödén, Hans
Obeståndsrätt och företagsrekonstruktioner

Öman, Sören
Arbetsrätt

Örtengren, Torsten
Företagstransaktioner, börsintroduktioner, M&A