Hem

Styrelse och ledning

Lars Johansson

ORDFÖRANDE
Advokat och Partner

Roschier Advokatbyrå AB

Lars har ingått i styrelsen sedan hösten 2003 och valdes till ordförande 2013.

Lars Pehrson

LEDAMOT
Professor

Stockholms universitet

Lars var med och grundade Fakultetskurser 1984.

Malen Wallén

Mia Carlsson

ADJUNGERAD LEDAMOT
Docent

Stockholms universitet

Mia blev adjungerad styrelsemedlem hösten 2013.

Rolf Höök

ADJUNGERAD VERKSTÄLLANDE LEDAMOT
Rolf tillträdde som verkställande ledamot hösten 2005.

Han har varit aktiv föreläsare för Fakultetskurser i flera år.