Hem

Kurser i migrationsrätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Migrationsrätt har de senaste åren kommit att bli ett alltmer uppmärksammat rättsområde, som omfattar både internationell och nationell rätt. Migrationsrätt berör de processer som behandlar utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period. Området innebär många svåra avvägningar.

Den främsta lagen inom migrationsrätten är utlänningslagen, där anges bland annat förutsättningarna för att få arbetstillstånd och tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd i Sverige. Kursen Arbetsrätt och migrationsrätt behandlar arbetstillstånd och villkor för arbetskraft från andra länder. Några av de kategorier som har särskilda villkor är asylsökande, gästforskare, studenter och familjemedlemmar. Kursen beskriver bland annat i vilka fall arbetstillstånd krävs, ur länge ett arbetsvillkor gäller och på vilka villkor det kan förlängas. Kursen är således både en kurs i arbetsrätt och en kurs i migrationsrätt.

Migrationsärenden är en speciell måltyp av flera olika anledningar, en särskilt utmärkande del är att asylsökande sällan kan styrka sina påståenden med skriftlig eller annan bevisning. I flertalet fall har en sökande som flyr undan förföljelse endast med sig det allra nödvändigaste och ofta saknas identitetshandlingar. Även om bevisbördan i dessa ärenden i princip ligger på den sökande, har migrationsmyndigheten ett utredningsansvar. Kursen Migrationsmyndigheternas bevisvärdering tar sikte på frågorna åldersbedömning av asylsökande, trovärdighetsbedömning i asylärenden och äkthetskontroller av asylsökandes handlingar. Utbildningen om migrationsmyndigheternas bevisvärdering beskriver de svårigheter som finns i migrationsmål och hur dessa kan hanteras.

Förhör med asylsökande barn under 15 år som blivit brottsutsatta kräver en speciell förhörsteknik. Kurs i intervjuteknik och utvecklingspsykologi underlättar förhör med utsatta barn vilka behöver hanteras extra varsamt. Att förhöra brottsutsatta barn är en kurs som tar upp barnens rätt, vikten av ett barnanpassat bemötande, hur barn kan informeras och göras delaktiga under förhör, vilka frågetyper som rekommenderas och varför, vikten av socialt stöd samt hur en domstol värderar barns berättelser.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal