Hem

Kurser i familjerätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Familjerättens olika områden följer med oss alla genom livets alla skeden, och alla kommer under något skede av livet komma i kontakt med den på ett eller annat sätt. Av den anledningen kräver den en djupgående och välförankrad förståelse av de som arbetar med den, och därför sträcker sig våra kurser i familjerätt hela vägen från ”vaggan till graven”.

För advokater, jurister och övriga som behöver grundlig kunskap om att driva mål om barn i allmän domstol i erbjuder vi en fördjupande familjerättkurs för den som i sitt yrkesliv hanterar barnrätt om vårdnad, boende och umgänge för att främja barnets bästa. För advokater och jurister som i sin yrkesverksamhet hanterar frågor om bodelningar erbjuds kursen Praktisk bodelning, för den som nyligen börjat eller ska börja jobba med frågor som rör den ekonomiska familjerätten. För de med kunskaper i successionsrätt erbjuds kursen Komplicerade boutredningar som behandlar olika frågor som möter den som arbetar praktiskt med boutredningar. Inom vårt breda kursutbud finns även kurser förmynderskapsrätt vilken hanterar omyndighet, förmyndare, godmanskap och förvaltarskap, samt testamentsrätt som berör komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente.

Vi arrangerar utöver dessa familjerättsliga områden en kurs som behandlar intervjuteknik utifrån ett tydligt barnperspektiv för hur man på bästa sätt håller förhör med brottsutsatta barn. Allt detta för att bredda, fördjupa och utveckla våra kursdeltagares kunskaper inom familjerättens många olika funktioner och områden.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal