Hem

Medling i vårdnadstvister

Medling i vårdnadstvister

Medling i mål om vårdnad, boende och umgänge, fyller en viktig, och såväl självständig som kompletterande funktion, inom som utom rättssystemet. Dess mest frekventa användning finns för närvarande inom familjerätterna och är sparsamt förekommande i domstolarna.

Medling i vårdnadsmål innebär, till skillnad från domstolsprocessen, att parterna själva kan utforma lösningar på aktuella tvistefrågor och andra utmanande konfliktsituationer. Svårigheten är att parterna själva ofta inte når lösningarna på egen hand, utan behöver hjälp av en medlare. 

Det finns ingen enhetlig metod för medling i familjemål, utan olika medlare använder olika metoder, beroende bland annat på den egna yrkesbakgrunden, som fokuserar på olika mål och resultat. Metoden kan vara avtalsorienterad (skapa och fördela mervärden) med målsättningen att upprätta verkställbara överenskommelser, syfta till att skapa lugn och harmoni (relationsinriktad) eller fokusera på parternas interaktion (transformativ). I grund och botten är medlarens metodval avhängigt hur denna ser på konflikt – är det ett problem som ska lösas eller handlar det om ett sammanbrott i mänsklig kommunikation och interaktion, och där det krävs dialog, förståelse och förändring. 

Kursen avser att spegla olika medlingsmodeller utifrån olika konfliktperspektiv och ge konkreta och handfasta verktyg till ledning för deltagarnas medlingsverksamhet. Under kursen får du praktiska tips om hur medling i vårdnadsmål kan hanteras, i syfte att föräldrarna ska kunna nå samförstånd. 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Planering och strukturering av medlingen
 • Individuella möten
 • Gemensamma möten
 • Vanliga konfliktsituationer och potentiella lösningar
 • Upprättande av en skriftlig överenskommelse
 • Samspel med tingsrätten
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

 • 13 maj 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Medling i vårdnadstvister

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 22 november 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Medling i vårdnadstvister

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Advokater, jurister, familjerättssekreterare och andra aktörer som är - eller vill bli - verksamma som medlare i familjetvister/vårdnadsmål samt advokater och andra jurister som arbetar som ombud i sådana tvister/mål.

Läs även om

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Praktisk bodelning

Komplicerade boutredningar