Hem

Hempel, Emilia

Emilia Hempel är advokat på Ström Advokatbyrå och är specialiserad på immaterialrätt, mediarelaterade avtal och tvistelösning. Tidigare var hon verksam vid Time Advokatbyrå, en advokatbyrå som är specialiserad på verksamheter inom teknik, IT och media. Emilia drev Times arbetsgrupp för mediarelaterade avtal och är specialiserad inom immaterialrätt och tvistelösning. Dessförinnan arbetade hon som jurist och sedermera advokat på advokatbyrån Mannheimer Swartling. 

Hon biträder företag vid förhandlingar avseende bland annat mediespecifika avtal, avtal inom forskning och utveckling samt IT-relaterade avtal. De rättsliga tvister Emilia agerar ombud i rör ofta kommersiella avtalsförhållanden och/eller intrång i immateriella rättigheter.

Titel

Advokat

Arbetsgivare

Ström Advokatbyrå

Specialområde

Immaterialrätt, medierätt och tvistelösning

Ahlgren, Max
Straff- och processrätt
Ahlström, Kristina
Arbetsrätt och förvaltningsrätt
Andersson, Per
Förvaltningsrätt
Andersson, Simon
Migrationsrätt
Aversten, Ylva
Marknadsrätt och immaterialrätt
Backlund, Helena
Brottmål, ekonomisk familjerätt inkl. uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman, socialmål
Bastidas, Vladimir
Europeisk integrationsrätt, konkurrensrätt och rättsekonomi
Bengtsson, Henrik
Immaterialrätt & marknadsföring, IT & telekommunikation och tvistelösning
Berg, Michael
Straff- och processrätt
Berger, Christian
EU-rätt, konkurrensrätt
Bill, Elisabeth
Medierätt och immaterialrätt
Björklund, Anna
Brottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt socialrätt
Björkman Possne, Oscar
Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt
Breidemalm, Johan
Upphandling
Broddare, Meta
Medling och förhandling
Brodén, Carl
Finans
Brolin, Thore
Processrätt
Brown, Louise
Anti-korruption
Burell, Mats
Offentlig rätt och IT-rätt
Calleman, Catharina
Arbetsrätt, internationell arbetskraftsmigration
Campbell-Wilson, Kristin
Skiljemannarätt
Carlander, Jakob
Psykoterapi
Christner, Anders
IT-rätt
Dane, Louise
Migrationsrätt, barnrätt
del Sante, Naiti
Arbetsrätt
Diesen, Christian
Process- och straffrätt
D'Oliwa, Louise
Kommersiell hyresrätt och arbetsrätt
Edström, Jerker
Immaterialrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt, musikjuridik.
Ehlers, Bodil
Kommersiell tvistelösning
Eide, Marielle
E-handelsrätt
Eklinder, Hanna
EU-rätt, Konkurrensrätt, Statsstöd
Eklund, Elisabeth
Konkurrensrätt, statsstöd och anti-korruption
Eklund, Ängla
Medierätt
Englesson, Rolf
Miljötillsyn, politik, kommunal styrning och ledning
Engstedt, Robert
Anti-korruption och brottmål
Ericson, Johannes
Försäkringsrätt och tvistelösning
Eriksson, Lars
Motorfordonsförsäkring
Eriksson, Magnus
Processrätt
Essen, Ulrik von
Förvaltningsrätt och kommunalrätt
Fahlén Godö , Emil
Konkurrensrätt
Fallenius, Christer
Marknadsrätt, konkurrensrätt och processrätt
Fatahian, Golshanak
EU-rätt och processrätt
Fernlund, Anders
Franchiserätt
Ficks, Erik
Immaterialrätt, marknadsrätt och företagshemligheter
Fieber, Henrik
Tvistlösning
Fink Lundgren, Ija
Internationell privat- och processrätt
Flygt, Olle
Processer och skiljeförfaranden
Forsström, Ann-Louise
Klarspråk och myndighetstexter
Forzelius, Jonas
IT-rätt
Gentele, Oskar
Processuell preklusion
Gleiss Wilborg, Fanny
Processrätt
Gnosse, Ylva
Marknaden för affärsjuridik och Legal Tech
Granberg, Cecilia
Familjerätt, Medling
Granhag, Pär-Anders
Rättspsykologi
Gullans Wiklund, Annika
EU-rätt, konkurrens- och statsstödsrätt
Gunnarsson, Sofia
Digital marknadsrätt
Haldesten, Janne
Incidentutredning och skydd av samhällsviktig infrastruktur
Hammarstrand, Agnes
E-handelsrätt
Hanqvist, Dan
Affärsjuridik
Hanson, Sandra
Marknadsföringsrätt och immaterialrätt med särskilt fokus på regelverket kring spel
Hellner, Michael
Internationell privat- och processrätt
Hellstadius, Åsa
Civilrätt (immaterialrätt)
Hellström, Erik
Obeståndsrätt, företagsrekonstruktioner
Hempel, Emilia
Immaterialrätt, medierätt och tvistelösning
Herzfeld Olsson, Petra
Civilrätt, internationell arbetsrätt
Hybbinette, Christian
Kommersiella avtal, tvistelösning och process
Håkansson, Anne
Artificiell Intelligens
Höök, Rolf
Entreprenadjuridik, offentlig upphandling och IT-rättsliga frågor
Indén, Tobias
Kommunalrätt, statsstöd och OPS
Jansson, Ulf
Skatterätt
Johansson, Alf
Anti-korruption och brottmål
Johansson, Svante
Associationsrätt
Johansson, Tom
Tvistlösning och Arbetsrätt
Johnssén, Gustaf
Förvaltningsrätt
Josefson, Per
Patenträtt, immaterialrätt
Kaldal, Anna
Familjerätt, process- och straffrätt
Karlsson, Sören
Speciell fastighetsrätt
Kindström Dahlin, Moa
Offentlig rätt, straffrätt och allmän rättslära
Kola, Mats
Immaterialrätt
Kronblad, Charlotta
Digitalisering av juristbranschen – nya affärsmodeller och organisationsformer
Kubu, Mikael
Obeståndsrätt, företagsrekonstruktioner
Kullgren, Sara
Arbetsrätt, processrätt och chefsrelaterade frågor
Kärn, Ulf
Telekommunikation, databashantering och mjukvara
Lagerbielke, Johan
Förhandling
Landeman, Louis
Bank och finans
Lannerheim Angergård, Pamela
Tvistelösning, skiljemannarätt
Larfeldt Alvén , Agnes
Miljörätt och vattenrätt
Larsberger, Olof
Kommersiell tvistlösning och offentlig upphandling
Ljungdahl, Lena
Narkotikabrott
Ljungqvist, Erik
Kommersiella hyres- och arrendeavtal
Lundin, Olle
Förvaltningsrätt
Lundqvist, Pernilla
Skatterätt
Lycke, Johan
Bank- och finansmarknadsrätt
Madell, Tom
Offentlig-privat samverkan
Magnusson Sjöberg, Cecilia
Rättsinformatik
Malmberg, Jonas
Arbetsrätt
Mattsson, Mats
Ekobrott
Mild, Katarina
Tvistlösning
Millqvist, Göran
Civilrätt
Modin, Ia
Kommersiell avtalsrätt
Möller, Mikael
Insolvensrätt
Nerep, Erik
Svensk- och internationell handelsrätt
Nilsson, Gert
Medling och tvistlösning
Nilsson, Magnus
Offentlig upphandling
Nilsson, Mattias
Entreprenadrätt och skiljemannarätt
Nordström, Anders
Arbetsrätt
Norlén, Anna
Barn- och ungas psykiska hälsa
Normann, Tobias
Arbetsrätt
Norrman, Erik
Intervjumetodik
Nyblæus, Pia
Allmän affärsjuridik med särskilt inriktning mot arbetsrätt samt tvistelösning
Olin, Anders
Upphovsrätt
Olsson, Gunilla
Familjerätt
Olsson Lilja, Henrik
Straff- och processrätt
Ondrasek Olofsson, Lynda
Offentlig upphandling
Paju, Jaan
Europeisk integrationsrätt
Papadopoulou Skarp, Frantzeska
Immaterialrätt, marknadsrätt, patenträtt och arbetsrätt
Pauli, Mikael
Processrätt och marknadsföringsrätt
Perhard, Lars
IT-rätt
Persson, Annina H.
Förmögenhetsrätt, krediträtt, sakrätt och insolvensrätt
Persson, Ingemar
Fordringsrätt och processrätt
Petrik, Natalia
Tvistlösning
Phalén, Natali
Anti-korruption
Radetzki, Marcus
Försäkrings- och skadeståndsrätt
Ramberg, Christina
Civilrätt
Ramsten, Hilda
Barnförhör
Reichel, Jane
Förvaltningsrätt
Ribbeklint, Sara
Tvistlösning, skadeståndsrätt
Rosén, Johan
Fastighetsrätt, entreprenadrätt
Rosén, Ulrika
Straffrätt, processrätt
Rubenson, Stefan
Miljörätt
Runesson, Cecilia
Familjerätt
Rutberg, Lars
Bankrätt
Rydberg, Magnus
Försäkringsrätt och tvistlösning
Rydeberg, Göran
Offentlig rätt, arkivkunskap, sekretessfrågor
Ryrberg, Nils
Miljörätt
Rönnheden, Andreas
Bolagsrätt
Sagebro, Stefan
EU-rätt, konkurrensrätt
Sandberg, Viktor
Skatterätt
Sande, Peter
Immaterialrätt och marknadsrätt
Sandström, Lena
Offentlig rätt, förvaltningsrätt
Sarvik, Johan
Familjerätt
Schultz , Mårten
Civilrätt
Schüldt, Johan
Ekonomisk familjerätt
Sharma, Parul
CSR
Sieradzka, Urszula
Konkurrensrätt, EU-rätt, internationell handelsrätt
Sinander, Erik
Internationell privaträtt och arbetsrätt
Skånsberg, Björn
Straff- och processrätt
Smedsaas, Anders
Human management och utbildning
Stattin, Daniel
Civilrätt, associations- och kapitalmarknadsrätt
Stenman, Göran
Miljörätt
Stern, Rebecca
Migrationsrätt
Storskrubb, Eva
Kommersiell tvistlösning, internationell privat- och processrätt
Strand, Anton
Straff- och processrätt
Strandman Ullrich, Christina
Compliance
Ståhl, Fredrik
IT-rätt
Sundén, Helena
Anti-korruption
Sundstrand, Andrea
Offentlig upphandling
Svenning, Margaretha
Tillsyn och miljörätt
Svensson, Janet
Processrätt, migrationsrätt, förvaltningsrätt och retorik
Söderberg, Johan
LOU, offentlig upphandling
Terfelt, Johan
Konsumentskydd/ Consumer Protection
Tholin, Catharina
Processrätt, familjerätt
Torelm Tornberg, Cecilia
Marknadsrätt och immaterialrätt
Tunbjer, Noah
Migrationsrätt
Ullman, Harald
Försäkringsrätt
Wahlund, Magnus
Offentlighet och sekretess, Polisrätt
Wainikka, Christina
Designrätt
Wallén, Malen
Förvaltningsrätt
Vargö, Daniel
Kommersiell avtalsrätt, tvistelösning
Warnling, Wiweka
Förvaltningsrätt och statsrätt
Werth, Hanna
Förvaltningsprocess
Wessman, Richard
Immaterialrätt
Westman, Daniel
IT-rätt
Westman, Per
Affärsjuridik, tvistelösning
Wetterberg, Dag
Affärsjuridik, medierätt
Widebeck, Magnus
Processrätt
Widjeskog, Niclas
Skiljemannarätt
Wästfelt, Martin
Arbetsrätt
Zetterström, Stefan
Civilrätt
Zillén, Kavot
Medicinsk rätt
Ågren, Jack
Straffrätt
Åhman, Karin
Offentlig rätt
Ödén, Hans
Obeståndsrätt och företagsrekonstruktioner
Öjemark, Ann-Sofi
Diarieföring och arkivering i offentlig förvaltning
Öman, Sören
Arbetsrätt
Örtengren, Torsten
Företagstransaktioner, börsintroduktioner, M&A