Hem

Kurser i immaterialrätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Stora värden kan finnas i patent, företagsnamn, varumärken, design, kundregister och avtal i olika former. Våra kurser inom immaterialrätt; bland annat kursen Designrätt, kursen Licensavtalsrätt, kursen Juridik för forskning och kursen Musikjuridik ger värdefulla kunskaper om dessa värden.

Våra varumärkesrättskurser tar upp svensk och europeisk varumärkesrätt, Brexits påverkan på varumärkesrätten, varumärkespraxis och varumärkesdirektivet. Immaterialrättsliga avtal diskuteras särskilt ingående under kursen Licensavtalsrätt. Ny teknik som till exempel 3D-skrivare skapar nya lösningar men även nya juridiska frågeställningar inom upphovsrätten.

Dagens musikbransch kräver sina artistavtal, förlagsavtal, producentavtal, royalties, royaltyklausuler och musikrättigheter. Kursen om juridik i musikbranschen ger ingående kunskap om detta.

Vad är know-how värt, hur skriver man licensavtal som reglerar detta? Kursen i licensavtalsrätt ger svaren. Streaming, upphovsrättsligt skydd för datorprogram, upphovsrättsligt ansvar, DSM-direktivet, upphovsrättsintrång, upphovsrätt och fildelning är alla områden som tas upp under kursen om upphovsrätt.

Lärarna vid universitet och högskolor möts även de av ny teknik. Får eleverna spela in lektionerna, vem äger utbildningsmaterialet, vad får publiceras i sociala medier? Vad gäller vid digitalisering av utbildningen? Vår kurs Juridiken kring e-lärandet ger svaren.

Kan man äga ett mönster? Kan man äga en doft? Kursen Designrätt tar upp detta och upphovsrättens utveckling inom området designrätt och mönsterrätt. Vem äger resultaten forskarna tar fram? Hur skriver man ett FoU-avtal? Hur påverkar lärarundantaget, experimentundantaget forskningsavtalen? Kursen Juridik för forskning reder ut begreppen.

Thomas Edison lär ha registrerat 1 093 patent för att säkerställa sina uppfinningar. Genom våra kurser inom immaterialrätt får du veta hur du säkerställer dina.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal