Hem

ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten

En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten. Under dagen kommer vi att gå igenom vad som utgör ÄTA-arbeten, beställarens ändringsbefogenhet och avbeställningsrätt, entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg. Formkraven och dess undantag behandlas, liksom ansvaret för lämnade uppgifter och tekniska lösningar samt likställda eller föranledda ÄTA-arbeten. Vi går också igenom hur ÄTA-arbeten förhåller sig till hinder och rubbning samt hur ÄTA-arbeten ersätts. Ytterligare frågor är ansvaret för ÄTA-arbeten samt tidsmässiga konsekvenser av ÄTA-arbeten. Likheter och skillnader mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad behandlas också.

Högsta domstolens nyare praxis inom entreprenadrätten har skapat osäkerhet om vad som gäller på flera områden, vilket kan leda till att tvisterna inom byggbranschen ökar. Under kursen kommer vi löpande att behandla särdragen hos entreprenadavtalet parallellt med obligationsrättsliga principer och köplagen för att bedöma rättsläget i de olika frågorna kopplade till ÄTA-arbeten. Praxis kommer också att gås igenom.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Vad är/utgör ett ÄTA-arbete?
 • Formkraven och undantagen (oskälighetsbedömningen och andra grunder)
 • Gränsdragningen mot rubbning, hinder m.m.
 • Vad gäller för arbeten som inte faller inom definitionen av ÄTA-arbeten?
 • Ersättning för ÄTA-arbeten
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Engagerande föreläsare."
 • "Inspirerande och informativt med lite humor."
 • "Mycket bra och kunnig föreläsare."
 • "Underhållande."
 • "Uppfyllde förväntningarna."
 • "Användbara kunskaper förmedlades."

Anmälan till kurs

 • 4 april 2019

  Kl 09.30-16.30

 • ÄTA-arbeten

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 600 kr inklusive frukost, lunch, fika, standardavtal och övrig kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister och bolagsjurister som kommer i kontakt med entreprenadrättens ansvarsregler samt övriga som vill hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

Läs även om

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Att optimera sitt avtalsskrivande

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid