Hem

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Introduktion till aktiebolagslagens kapitalskyddsregler i ett vidare civilrättsligt perspektiv
 • Definition av ”värdeöverföring” i ABL 17:1, särskilt första stycket p. 4
 • Rekvisiten ”förmögenhetsminskning” och ”rent affärsmässigt”
 • Undantag för fusion, delning och likvidation
 • ABL 17:2, funktion och mening
 • ABL 17:3, kapitaltäckningsregeln och försiktighetsprincipen
 • ABL 17:4, efterutdelning, sakutdelning, m.m.
 • Förskottsutdelning, koncernbidrag, m.m.
 • Vilken betydelse har de formella bestämmelserna i ABL 18 kap.?
 • Lån och säkerheter i belysningen av bestämmelserna i ABL 17 och 18 kap.
 • Lån och säkerheter som värdeöverföring, förmögenhetsminskning och affärsmässighet
 • När utgör lån eller säkerheter olaglig värdeöverföring?
 • Relevanta tidpunkter för bedömningarna
 • Koncernkonton och centralkonton
 • Betydelsen av en civilrättslig och aktiebolagsrättslig checklista
 • Bankens exponering vid sanktionering enligt ABL 17:6-7
 • Verkan av friskrivningar i låne- och säkerhetsavtal
 • Negativklausuler, covenants, bankens aktieövertagande, kontroll, etc.
 • Lån och säkerheter via handelsbolag, kommanditbolag, m.m.
 • Förbuden i ABL 21 kap. mot utlåning och säkerheter
 • Det generella förbudet mot utlåning och säkerheter i ABL 21:1 och 21:3
 • Undantagen i ABL 21:2, andra undantag enligt lagförarbeten och praxis
 • Betydelsen av koncerndefinitionen i ABL 1:11
 • Förskottsutdelning som lån
 • Den skatterättsliga stopplagstiftningen
 • Sanktioner
 • Förvärvslåneförbudet i ABL 21:5
 • Tolkningen av huvudregeln, ”i syfte att”, e.t.c.
 • Minutenlånen
 • Undantagen, dotterbolag, systerbolag, överordnat koncernbolag, etc.
 • Utdelningar efter förvärv
 • Förvärv av aktiebolag med dess egna medel
 • Exempel på förvärvsfinansiering
 • ”Seriös kreditgivning”
 • Lån och säkerheter via kommanditbolag
 • Betydelsen av bankens kontroll över konton, krediter, aktier, negativklausuler, m.m.
 • Samspelet mellan bestämmelserna i ABL 17 kap. och ABL 21 kap.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Prövning av lagligheten av lån och säkerheter enligt bestämmelserna om värdeöverföring i ABL 17.1-3
  • Vilka är rekvisiten för olagliga lån och säkerheter som värdeöverföring, obestånd, betalningsförmåga, värdelös fordran, etc.
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning med exempel ur rättspraxis och affärslivet
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fallbaserad genomgång och analys av förbudsbestämmelserna i ABL 21:1-6, med undantagen
  • Lån, krediter, förskott och säkerheter för förvärvsfinansiering jämfört med lån och säkerheter till den förbjudna kretsen
  • Borgenärs- och gäldenärsbyte. Indirekt finansiering av förvärv
  • Uppskjuten finansiering
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning samt en genomgång av rättsfall från allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar
  • Sanktioner i ABL, ogiltighet, straff, m.m.
  • Sanktioner i skattelag
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • ”En av de bättre föreläsare vi har i Sverige som vågar bjuda på sina erfarenheter.”
 • ”Upplyftande, imponerande kunnighet, lättlyssnat och intressant.”
 • ”Utomordentligt, Erik är både kunnig och trevlig och har en god förmåga att hålla åhörarnas uppmärksamhet på topp.”
 • ”Imponerande att kunna hålla ett föredrag som verkade passa alla trots olika kunskapsnivå och erfarenheter.”
 • "Hög kvalité, mycket bra"

Anmälan till kurs

 • 23 oktober 2018

  Kl 09.30-16.30

 • Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 20 mars 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, bolagsjurister, revisorer och andra involverade i företagsöverlåtelser, ägarskiften och generationsskiften.

Läs även om

Anti-korruption

Insolvensrättsliga praktikfall

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Att optimera sitt avtalsskrivande