Hem

Statsrätt och rollen som statsanställd

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter. Den offentliga organisationen regleras ytterst av grundlagarna och de grundläggande principerna. Därutöver finns ett flertal regler på olika nivåer att ta hänsyn till när man arbetar som statstjänsteman. För statligt anställda gäller speciella ansvarsregler.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Statsrätt
 • Funktionsfördelning, de högsta statsorganens funktion och organisation
 • Den rättsliga regleringen av statliga förvaltningsmyndigheter
 • Begreppet myndighet och styrningen av myndigheterna (uppgiftsstyrning, organisationsstyrning och ekonomisk styrning)
 • Normgivningen och de centrala principerna för den offentliga förvaltningen (lagstiftningsprocessen, normhierarkin och EU-rätt – nationell rätt)
 • Statstjänstemannarollen
 • Speciella ansvarsregler (tjänstefel och disciplinansvar samt muta och bestickning)
 • Ärendehandläggning och myndighetsutövning
 • Förvaltningslagen (begreppet myndighetsutövning, överklagande och omprövning)
 • Myndighetsförordningen
 • Tillsyn
 • Kontroll och efterlevnad
 • JO
 • JK
 • Praxis
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Den offentliga organisationen, normgivningsprocessen
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Offentligrättsliga principer
  • Statstjänstemannarollen
  • Tillsynsrollen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Tillsynsforum
  • Tillsyn i praktiken
  • Handläggning
  • Beslutsfattande
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Muta
  • Bisyssla
  • Tjänstefel
  • Tillsynsskrivelsen
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Föreläsaren är kunnig och samtidigt avslappnad, öppen för vad deltagarna önskade av kursen och deras erfarenheter."
 • "Föreläsaren har god kunskap och en verklig förmåga att kunna förmedla kunskapen på ett begripligt språk. Vill verkligen ge föreläsaren en eloge!"
 • "Det är få gånger jag har varit så nöjd med en kurs!"
 • "Mycket kunnig och engagerad föreläsare med en stor portion humor!"
 • "Kursen gav en bra sammanhållen bild över vad det åligger en handläggare verksam med tillsyn att ta hänsyn till i det vardagliga arbetet!"
 • "Den absolut bästa föreläsaren."
 • "Har varit statsanställd i snart 30 år så det var otroligt att föreläsaren snappade upp sådant som man inte redan visste."

Anmälan till kurs

 • 28 mars 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Statsrätt och rollen som statsanställd

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 25 november 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Statsrätt och rollen som statsanställd

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6