Svåra samtal – Webbinarium

Det svåra samtalet är ett begrepp inom HR som täcker alla former av arbetsledande samtal.

Att vara chef och arbetsledare på en arbetsplats innebär att man behöver genomföra samtal med svåra besked. Det är situationer som kan upplevas besvärliga att hantera, både för arbetstagaren och för den som genomför samtalet. Det kan vara utvecklingssamtal, rådgivande samtal eller svårare samtal om konflikter, uppsägningar, missbruk, bedrägerier, sjukdom eller dödsfall.

Att vi i idag befinner oss i en pågående pandemi gör inte denna typ av samtal enklare. Många arbetar hemifrån och kontakten man har med sin chef sker via nätet eller per telefon. Medarbetarens livssituation kan dessutom försämras för att man arbetar hemifrån eller att det blir osäkert om man kan behålla sitt arbete, om arbetsgivaren behöver säga upp anställda p g a ekonomiska svårigheter under pandemin.

Av respekt för arbetstagaren och för att kunna hantera en besvärlig situation, så att den inte förvärras, har chefen eller arbetsledaren allt att vinna på att ha kunskap om reaktioner och bemötande inför samtalet. Syftet med webbinariet är att ge deltagarna insikt om bakomliggande orsaker till medarbetares reaktioner, förståelse för kontexten som samtalet är en del av och ge praktiska råd och tips om hur man kan agera. Men också att ge kunskap om tecken på att medarbetare mår dåligt i rådande situation och hur man kan prata om det. Samt den viktiga frågan; hur man tar hand om sig själv.

Målgrupp

Kursen ger kunskaper i samtalsmetodik som är värdefulla för alla som i sin profession möter andra människor. Särskilt de som har en arbetsledande befattning eller för samtal med en motpart som befinner sig i en utsatt position. Det kan exempelvis vara förhandlare, ombudsmän, målsägandebiträden, brottsofferstödjare eller personer med chefsansvar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Pandemins/kontextens påverkan på arbetsplatsen/arbetstagarna. Tecken att vara uppmärksam på.
 • Bakomliggande psykologiska orsaker till reaktioner
 • Försvarsmekanismer som du kan möta
 • Konkreta och handfasta råd och tips i bemötande
 • Att ta hand om sig själv efter samtalen. Att vara rädd om de egna gränserna.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Inledning
 • 12.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinariet sänds live och får ej spelas in.