Socialt ansvar och svartarbete

Att göra och få rätt

Enligt Skatteverket betalas mer än 91 miljarder/år ut i svarta löner i Sverige. Det motsvarar 6 procent av de totala arbetsinkomsterna. Framförallt personalintensiva branscher såsom bygg, transport, städ men också andra sektorer syns i debatten om arbetslivskriminalitet.

Trots ökat fokus på hållbarhet och socialt ansvar både i offentlig och privat sektor, pekar Skatteverket, Riksrevisionen med fler på en ihållande problematik, med växande organiserad brottslighet i bakgrunden. Inom byggsektorn som är hårdast drabbat, är uppskattningen att svartarbete förekommer i mellan 5-50% av alla projekt i vissa segment.

Kärnan i problematiken är lönedumping och skattebrott, en kraftig internationalisering med upplägg som kringgår ansvar för sociala avgifter och arbetsvillkor.

Enligt utstationeringslagen, ska samma lön gälla för lika arbete i Sverige. Det är alltså inte förenligt med lagen att betala en utländsk arbetare t ex 40 kronor i timmen för arbete som ger svensk personal 190 kronor. Men vad händer när skatter och sociala avgifter betalas varken i Sverige eller i hemlandet? Hur påverkas kvaliteten i leveransen av en tjänst, när konkurrensen baseras på dumpade löner långt under avtalsmässiga nivåer?

På baksidan av myntet socialt ansvar, finns penningtvätt, korruption, hot och multikriminalitet. Det är en verklighet i Sverige i en tilltagande parallell ekonomi. Utöver målsättningen att ta ett socialt samhällsansvar, handlar det om hållbar konkurrenskraft, om produktivitet och innovation, om varumärkeshantering och riskbedömning.

Denna korta utbildning ger en aktuell orientering i nuläget, utmaningarna och möjligheterna på området socialt ansvar och förebyggande av arbetslivskriminalitet. Vi pratar om varningssignaler, arbetssätt och utvärdering, med syftet att ge en grundläggande insikt att ta med in i den egna organisationen för vidare diskussion och strategisk utveckling.

Målgrupp

Inköpsansvariga/inköpschefer, affärschefer, compliance-ansvariga, bolagsjurister, kvalitetschefer, hållbarhetschefer

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • • Hur den svarta ekonomin fungerar: organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
 • • Vanliga upplägg vid systematiskt fusk och kriminalitet
 • • Relevanta regler, branschöverenskommelser och lagstiftning i Sverige och EU
 • • Effektiv kravställan och uppföljning
 • • Vilka processer som behövs i organisationen för ett framgångsrikt arbete
 • • Hur organisationen kan jobba med detta på ett integrerat sätt tillsammans med anti-korruption och andra risk- och hållbarhetsfrågor, mål, nyckeltal och redovisa resultatet.
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursen startar
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinariet sänds live och får ej spelas in.