Skyddet för företagshemligheter

Webbinarium

Skyddet för företagshemligheter

Sedan juli 2018 gäller ny lagstiftning om företagshemligheter, baserad på ett EU-direktiv. I dagens näringsliv har det blivit allt viktigare att skydda företagets information. Ofta handlar det om att agera snabbt när det kan misstänkas att hemlig information har använts eller kan komma att användas i en konkurrerande verksamhet. Det kan vara fråga om en tidigare anställd som startat en konkurrerande verksamhet eller gått till en konkurrent.

På denna halvdagskurs går vi igenom lagstiftningen om företagshemligheter och möjligheterna att snabbt få interimistiska beslut för att få stopp på pågående angrepp på företagshemligheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsledare, chefer och jurister som arbetar med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilken information är företagshemligheter?
 • Tidigare anställdas skadeståndsansvar
 • Hur beräknas och bevisas skadan
 • Möjligheterna till interimistiska beslut
Tid Innehåll
 • 09.30
  • Webbinariet startar
 • 12.30
  • Avslut

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinariet sänds live och får ej spelas in.