Filmjuridik - Webbinarium

Filmjuridik - Webbinarium

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom filmbranschen. Inom film är hantering av avtal och immateriella rättigheter centralt för att kreatörernas idéer ska realiseras; vid uppbringande av finansiering, för att sätta ramen för produktionen och för att engagera distributörer.

Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap i de legala frågor som aktualiseras vid filmproduktion i vid mening. Målsättningen är att den ska vara relevant både för dig som är verksam, eller vill bli verksam som, inom film. Men även för dig som hanterar avtalsfrågor inom film.  

Vi tittar närmare på de legala frågor som aktualiseras i de olika faserna av filmproduktion. 

Gällande filmens idéstadium tar vi också upp frågor om rättighetsförvärv och om vanliga förhandlingsspörsmål. Angående finansiering tittar vi närmare på de olika aktörernas agenda och uppdrag och hur kreatörerna kan förhålla sig till detta för att kunna realisera sin idé. 

På produktionsstadiet aktualiseras en rad avtalsfrågor. Vi går här igenom de grundläggande avtalen vid filmproduktion, såsom medverkandeavtal, samproduktionsavtal, teamavtal och distributionsavtal. Avseende produktionsstadiet tar vi bl.a. också upp de relativt ofta förekommande förtalsfrågorna.

Vi avslutar med en nulägeskommentar och framåtblick. Filmbranschen är i ständig utveckling vilket påverkar såväl rättighetsförvärv som finansiering.

Målgrupp

Jurister på advokatbyråer som arbetar med eller har ett intresse för filmjuridik samt personer som arbetar med eller vill arbeta med avtal inom mediebolag, t.ex. producenter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Juridiska aspekter och avtalsfrågor vid olika stadier av filmproduktion från idéstadium, via manus, rättighetsöverlåtelse, finansiering, produktion och distribution.
 • Förtalsfrågor och andra relevanta frågor.
 • Nya affärsmodeller.
Tid Innehåll
 • 09.30
  • Kursen startar.
 • 13.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.