Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen

Webbinarium

Arbetsrätten blir tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och parterna är överens. Men det finns flera rättsliga frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till innan anställningsavtalet har ingåtts.

Att anställa personal är en stor investering för en arbetsgivare men också ett stort risktagande eftersom det alltid föreligger en viss osäkerhet om det är ”rätt” medarbetare som blivit anställd.

Kursens mål är att orientera deltagarna i arbetet med att arbetsrättsligt hantera rekryteringsprocessen. Denna kurs ger praktisk kunskap kring vilka risker som finns samt vilka krav arbetsgivaren kan ställa i samband med rekrytering.

Denna kurs är ett webbinarium via Zoom

Målgrupp

Kursen riktar sig mot chefer med personalansvar inom både privat och offentlig verksamhet. Även HR funktionen har stor nytta av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hur man undviker att ingå ett felaktigt eller ogiltigt anställningsavtal
 • Vilka möjligheter som finns att begära drogtest, utdrag ur belastningsregister, läkarundersökning, intyg från Försäkringskassan och andra former av kontroll
 • Vilka åtgärder som kan vidtas om arbetssökanden ljuger under rekryteringsprocessen
 • Vad man bör tänka på när man väljer anställningsform
 • Vilka risker som finns baserat på diskrimineringslagen
 • Utvalda rättsfall
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 12.00
  • Kursen avslutas