Nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin

Den 30 juni 2016 fattade regeringen beslut om att anta den Nationella upphandlingsstrategin. Strategin vänder sig främst till företrädare för de statliga myndigheterna men ska också fungera som ett stöd för företrädare och medarbetare på kommuner, regioner och andra upphandlande myndigheter. Målet med strategin är att få fler upphandlande myndigheter och enheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet. Strategin är uppdelad på sju punkter som bl.a. behandlar offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, hur man kan genomföra effektiva inköp, hur den offentliga upphandlingen kan göras rättssäker och hur den offentliga upphandlingen kan bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Under utbildningsdagen presenteras alla sju punkter i den Nationella upphandlingsstrategin. Var och en av punkterna behandlas ingående, varpå dagen avslutas med en sammanfattning av de olika delarna. Under hela dagen finns möjlighet att ställa frågor och ta upp egna exempel.

Målgrupp

Kursen passar för såväl praktiker som politiker och andra intresserade av regeringens politik på upphandlingsområdet. Regeringens syfte med den Nationella upphandlingsstrategin är att den ska i största möjliga mån genomsyra all offentlig upphandling. Det är därför viktigt att just politiker och andra som fattar beslut på olika nivåer inom den offentliga sektorn om hur offentliga upphandlingar ska genomföras har en djupare förståelse för vad den Nationella upphandlingsstrategin faktiskt innebär.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
 • Effektiva inköp
 • En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
 • En rättssäker offentlig upphandling
 • En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
 • En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
 • Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
 • Nyheter på upphandlingsområdet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Dagen avslutas