Avtalsfrågor i offentlig upphandling

Avtalsfrågor i offentlig upphandling 

Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller bestämmelser om hur upphandlingsprocessen ska genomföras när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Men regelverket för även med sig ett antal avtalrättsliga frågeställningar vars svar inte alltid är glasklara. Syftet med utbildningsdagen är att behandla just de olika typer av avtalsrättsliga frågor som uppstår i samband med en offentlig upphandling. Som exempel kan nämnas kontakter innan en upphandling inleds, förhandlingar under förfarandet och ändringar i och överprövning av teckande upphandlingskontrakt.

Kursens olika delar presenteras tillsammans med praktiska exempel och relevant praxis från såväl svenska domstolar som EU-domstolen. Under hela dagen ges även möjlighet att ställa frågor och ta upp egna exempel.

Målgrupp

Kursen passar för jurister och ekonomer som arbetar med det upphandlingsrättsliga regelverket och som behöver kunskap om de avtalsrättsliga bestämmelserna i den offentliga upphandlingen. Nyttan av kursen är att den behandlar upphandlingsbestämmelserna ur en annan vinkel än traditionella kurser om offentlig upphandling. Deltagarna kommer att ha nytta av vunnen kunskap vid såväl förhandlingar om offentliga kontrakt som vid hanteringen av själva de tecknade kontrakten.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Förhandlingar före upphandlingen
 • Avtalsvillkoren som krav och särskilda kontraktsvillkor
 • Förutsättningarna för att genomföra förhandlingar
 • Ändringar i anbud
 • Upphandlingskontrakt
 • Ramavtal och avrop och dynamiska inköpssystem
 • Uppdelning av kontrakt
 • Utvärdering av kontrakt
 • Tilldelning av kontrakt och avtalsspärr
 • Olagliga direktupphandlade kontrakt
 • Ändringar i befintliga kontrakt och optioner
 • Förlängning av kontrakt
 • Att avsluta kontrakt
 • Överpröva giltigheten av kontrakt
 • Nyheter på upphandlingsområdet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Dagen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Andrea Sundstrand är karismatisk, kompetent och oerhört kunnig."
 • "En engagerade och duktig föreläsare tillsammans med ett bra organiserat kurstillfälle"
 • "Mycket bra! Duktig, tydlig och pragmatisk. Ett "tungt" ämne som hon gjorde lättsamt och begripligt"
 • "Mycket kunnig i sitt ämne och med förmåga att fånga upp alla deltagare, trots att vi har olika kunskaper. Lyckades med att förmedla mycket fakta blandat med exempel. Dessutom rolig och engagerande person. Toppbetyg!"
 • "Mycket bra, pedagogisk och intressant. Väldigt bra med riktiga exempel."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.