Sexualbrottslagstiftningen

Sexualbrottslagstiftningen

Den 1 juli 2018 trädde nya lagregler om sexualbrotten i kraft. De nya reglerna bygger på samtyckeslagstiftning och gränsen för straffbar gärning ska dras vid om deltagande i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Vidare har två helt nya brott införts: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp, båda med fängelsestraff på högst 4 år i straffskalan.

Brottsrubriceringen sexuellt tvång har utgått och en ny rubricering, sexuellt övergrepp, har införts. Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn har stärkts avseende oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder. Vidare har offrets ålder lagts in som en omständighet som särskilt ska beaktas vid bedömningen om gärningsmannen, vid t.ex. våldtäkt, visat särskild hänsynslöshet eller råhet och brottet sålunda ska bedömas som grovt.

Kursen redogör för innehållet i lagändringarna och dessa diskuteras. Vad innebär kravet på frivillighet? Påverkas bevisbördan och i så fall hur? Vad innebär de nya oaktsamhetsbrotten? Hur påverkas det straffrättsliga skyddet för barn? Hur påverkas försvararens, målsägandebiträdets och den särskilda företrädarens uppdrag? Dessa och andra frågor behandlas under kursdagen, inklusive viss rättspraxis för sexualbrotten.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister men även andra som i sin yrkesutövning har användning av ökad kunskap inom ämnet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Samtyckeslagen – genomgång av den nya lagstiftningen
 • Kravet på frivillighet, vad innebär detta?
 • Straffbar oaktsamhet vid sexualbrott
 • Ett stärkt skydd vid sexualbrott mot barn
 • Genomgång av ny praxis
 • Hur påverkas advokatens uppdrag av den nya lagstiftningen?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Oerhört kunniga föreläsare som gick igenom ändringarna i lagstiftningen på ett mycket pedagogiskt sätt. Tyckte även det var mycket bra att de gav praktiska tips och exempel på hur de själva arbetar"
 • "Kursen var mycket bra och levde helt klart upp till mina förväntningar, jag fick lära mig allt jag ville om den nya lagen. Kursen gav både en pedagogisk genomgång av de ändringar som genomförts samt värdefulla praktiska tips"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.