Sekretess vid förundersökning

Sekretess vid förundersökning

Under kursen behandlas offentlighetsprincipen kopplat till förundersökning och vilka delar av denna som blir allmänna handlingar. Vidare kommer de vanligast förekommande sekretessbestämmelserna som aktualiseras vid förundersökning att gås igenom, samt vissa andra bestämmelser som är av vikt för ett målsägandebiträde eller en försvarsadvokat att känna till. Kursen behandlar även vilka sekretessbrytande bestämmelser som är av intresse för målsäganden och misstänkt. Därtill behandlas den misstänktes insynsrätt samt vilken information som målsäganden har rätt att ta del av i samband med förundersökning.

Kursen har inslag av praktiskt arbete där kursdeltagarna kommer får sekretesspröva en förundersökning.

Dagen avslutas med en genomgång om hur processen går till om de begär ut en allmän handling samt hur man eventuellt överklagar ett beslut.

I kursmaterialet ingår boken "Offentlighet och sekretess inom polisen" författad av föreläsarna Ulrika Rosén och Magnus Wahlund.

Målgrupp

Kursen vänder sig till försvarsadvokater, målsägandebiträden och andra inom rättsväsendet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Under vilka förutsättningar som uppgifter omfattas av sekretess
 • Vilka sekretessbrytande bestämmelser som aktualiseras för målsägande respektive misstänkt
 • Den misstänktes partsinsyn
 • Målsägandes rätt till information
 • Beslutsprocessen och överklagande av begäran att få ut förundersökningsprotokoll eller annan allmän handling.
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Allmänna handlingar och sekretess
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • Sekretessbrytande bestämmelser, insynsrätt för misstänkt samt målsägandens rätt till information.
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Praktisk tillämpning genom grupparbete, sekretessprövning av förundersökning ur olika perspektiv.
 • 14.00
  • Genomgång av grupparbetet.
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Beslutsprocessen
 • 15.45
  • Avslutning och kvarvarande frågor