Påföljdsbestämning i praktiken

Påföljdsbestämning i praktiken

För den som processar i brottmål är påföljdsbestämning en central fråga. Hur bestäms egentligen straffvärdet? Och vilken påföljd ska det bli? Systemet för påföljdsbestämning kan upplevas som snårigt och det är lätt att hamna fel.

Kursen är praktiskt inriktad. Målet är att ge deltagarna en tydlig och användbar struktur för påföljdsbestämningen, kunskap om bl.a. försvårande och förmildrande omständigheter, billighetsskäl, brottslighetens art, återfallets betydelse och valet mellan de olika påföljderna. Därutöver behandlas situationer med påföljdskonkurrens, dvs. sådant som regleras i 34 kap. brottsbalken.

Kursledarna är praktiskt verksamma domare med flera års erfarenhet av undervisning i bl.a. påföljdsbestämning. Föreläsningen varvas med praktiska exempel och kortare diskussionsfrågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till åklagare, målsägandebiträden och försvarare som vill repetera eller fördjupa sig inom området påföljdsbestämning.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • - Straffvärde och straffmätningsvärde
 • - Särskilt om försök, förberedelse och stämpling
 • - Överlappande straffskalor
 • - Gemensamt straff för flera brott
 • - Billighetsskäl
 • - Utredningen i påföljdsfrågan ¬– vem ansvarar för den?
 • - Valet mellan de olika påföljderna – betydelsen av straff(mätnings)värde, art och återfall
 • - Påföljdskonkurrens (34 kap.)
 • - Återfallsskärpning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas