Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

En växande del av den svenska kreditmarknaden är marknaden för företagsobligationer. Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare, inklusive privatpersoner, intresserar sig för denna marknad. Den del av marknaden som kallas ”high yield” har ökat väsentligt både som finansierings- och placeringsalternativ. Utvecklingen drivs bland annat av minskad tillgång på bankfinansiering och av låg avkastning i andra räntebärande placeringar.

Trots att marknaden för företagsobligationer är en allt mer central del av den svenska kreditmarknaden, är denna del av det finansiella systemet tämligen okänd. Denna kurs syftar till att ge en översikt av den växande företagsobligationsmarknaden, en grundläggande förståelse för typiska svenska företagsobligationsvillkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills.

Kursmaterialet omfattar bland annat utdrag ur Nasdaqs regelverk för emittenter, Fondhandlareföreningens villkor, juristuppsats angående talerätt för agent m.m. och finsk ”toolbox” för kovenanter. Boken "Företagsobligationer – från AAA till konkurs" skriven av Louis Landeman och annan ingår.

 

Målgrupp

Kursen passar alla som har intresse av att lära sig mer om företagsobligationer exempelvis jurister med uppdrag inom finansieringsrådgivning, bolagsjurister, jurister på banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag och andra finansiella företag representanter för emittenter av obligationer, investerare i obligationer, finansiella rådgivare och andra konsulter inom rekonstruktion.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Presentation av obligationsmarknaden, särskilt marknaden för high yield
 • Genomgång av standardvillkor och prospektfrågor
 • Erfarenhet från några konkreta transaktioner och defaultsituationer
 • Hur pålitliga är ratinginstitutens bedömningar och vad ska kreditbetygen avspegla?
 • Insolvensfrågor - särskilt om konflikten mellan obligations- och aktieägare
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Marknaden för företagsobligationer – en orientering
  • • Nuvarande struktur och storlek på marknaden för företagsobligationer
  • • Vilka bolag ger ut obligationer och varför?
  • • Aktuella marknadstrender.
  • • Vilka är de huvudsakliga marknadsaktörerna, och hur likvid är marknaden?
 • 10.50
  • Fika
 • 11.05
  • Särskilt om kreditrisker och insolvensfrågor
  • • De internationella ratinginstituten - hur jobbar de?
  • • Vad är det som kreditbetygen ska avspegla?
  • • Hur pålitliga är ratinginstitutens bedömningar?
  • • Hur gör man en egen kreditanalys av ett företag?
  • • Konflikten mellan obligations- och aktieägare
 • 12.20
  • Lunch
 • 13.20
  • Dokumentationens centrala betydelse
  • • Genomgång av typvillkor
  • • Prospekt
  • • Agentens roll
  • • Skydd mot ägarbyte (change of control)
  • • Ersättning vid förtida inlösen
  • • Skydd mot utbetalningar till aktieägarna
  • • Begränsning av upptagande av skuld och ställande av säkerhet
 • 15.10
  • Fika
 • 15.30
  • Erfarenhet från några konkreta transaktioner och defaultsituationer
 • 16.40
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Mycket bra, informativt och pedagogiskt”
 • ”Bra uppdelning med bakgrundsinformation och praktiska exempel och sedan genomgång av villkor mm”
 • "Relevant sakkunnigt och överträffade förväntningarna väldigt kunniga föreläsare och mycket god fika"
 • ”Väldigt bra i alla delar.”