Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Fåmansföretagsbeskattningsreglerna är ständigt aktuella och i det närmaste konstant föremål för regeländringar. Under de senaste åren har bland annat tillämpningsområdet för den utökade fåmansföretagsdefinitionen i 57:3 IL utvidgats. Under 2018 kom även ny och i delar förvånande praxis rörande beskattningen av riskkapitalbolagens verksamheter. Den innebar att utdelningar som betalats till anställda i riskkapitalbolag skulle beskattas i inkomstslaget tjänst, ofta med skattetillägg som följd. På politisk nivå diskuteras vidare lagstiftningsändringar och ändringar i de skatteavtal Sverige ingått med andra länder, något som föranleds av att fåmansföretagare utnyttjar möjligheterna att väsentligen sänka sin skattebörda genom att flytta utomlands, bland annat till Portugal.

Vi inleder kursen med att titta på de regler som kallats tretolvreglerna och anknytande regler som upprätthåller den progressiva beskattningen av tjänsteinkomster, men rör oss sedan snabbt över till innebörden av senare regelförändringar och praxis. Därifrån går vi vidare till hur reglerna tillämpas i internationella situationer och hur tillämpningen påverkas av om bolagen, delägarna eller närstående har hemvist utomlands. Vi väger då in Sveriges internationella skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga åtaganden.

Kursen riktar sig främst till dig som har grundläggande förståelse för tretolvreglerna och internationell skatterätt.

Målgrupp

Jurister, rådgivare, ekonomer och revisorer som kommer i kontakt med fåmansföretag i sitt arbete och som behöver en förståelse för regelverket.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka företag träffas av den nya utökade fåmansföretagsdefinitionen i 57:3 IL?
 • Hur beskattas lån, utdelningar och kapitalvinster som tillfaller ägarna och deras närstående om de har hemvist i utlandet?
 • Uppfyller närstående som är begränsat skattskyldiga definitionen för utomstående i 57:5 IL?
 • Kan EU-rätten förhindra utdelningsbeskattning vid värdeöverföringar i oäkta koncerner?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket bra struktur och innehåll. Intressanta infallsvinklar"
 • "Jesper var mycket engagerad och påläst. Intresserad. Pedagogisk"
 • "Föredömlig föreläsning av väl insatt person som ändå var ödmjuk inför komplexiteten och skillnad mellan teori och praktik"
 • "Bra upplägg med många illustrativa exempel. Bra blandning av teori och praktisk erfarenhet"