Sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller kränkande ledarskap

Att uppleva sig vara utsatt för sexuella trakasserier är dock inte alltid samma sak som att arbetsrättsligt vara utsatt. Likaså kan det ofta uppstå oklarheter om det också är frågan om kränkande särbehandling eller det snarare är generella brister i ledarskapet, det vill säga kränkande ledarskap.

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling regleras av olika lagar (diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen) vilket innebär att frågan delvis hanteras olika beroende av aktuell lag.

Arbetsgivaren har bland annat ansvar för att förbygga samt att på förekommen anledning utreda när dylika händelser kommer arbetsgivaren till kännedom.

Kursens mål är att orientera deltagarna i arbetet med att arbetsrättsligt hantera frågor om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Denna kurs ger praktisk kunskap kring vilka krav som ställs på arbetsgivaren.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot chefer med personalansvar inom både privat och offentlig verksamhet. Även HR funktionen har stor nytta av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Skyddade grupper i diskrimineringslagen
 • Sexuella trakasserier
 • När är det ovälkommet?
 • Den utsattes ”skyldighet” att klargöra
 • Arbetsgivarens utredningsskyldighet, när och hur?
 • Aktiva åtgärder och värdegrund
 • Kränkande behandling
 • Kränkande särbehandling
 • Mobbing
 • Arbetsgivarens utredningsskyldighet, när och hur?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur och när kan skyddsombud agera?
 • Utvalda rättsfall
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Mycket intressant. Särskilt hänvisningarna till rättsfall, och diskussionerna kring juridiska detaljer, exakta formuleringar i lagstiftningen etc. Intressant problematiserande kring hur de olika lagarna förhåller sig till varandra.
 • Bra avgränsning av det som kursen avsåg behandla inom ett brett och komplext ämne.
 • Intressanta och bra med problematiserande inslag.
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.