Insolvensrättsliga praktikfall

På kursen genomgås och analyseras ett urval av de praktikfall och utlåtanden som den senaste utgåvan av professor Mikael Möllers bok ”Insolvensrättsliga utlåtanden” behandlar.

Den innehåller en systematiserad sammanställning av rättsutlåtanden, rättsutredningar och konsultpromemorior som författaren skrivit i samband med konkreta fall och tvister på det insolvensrättsliga området.

Genomgående rör det sig om tillämpningsfrågor som aktualiseras i företagsrekonstruktioner och konkurser.

Kursen ligger på avancerad nivå och syftar till fördjupad diskussion och insikt i materiella insolvensrättsliga frågor.

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister och övriga jurister som behöver utökad kunskap kring rättsutvecklingen beträffande sakrätt, rekonstruktionsrätt och insolvensrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka fordringar omfattar ett offentligt ackord?
 • Vad gäller om rådighetsavskärande och mottagaransvar vid denuntiationer?
 • Frysningsprincipens tillämpning och närmare innebörd
 • Principen om konkursbodiskriminerande avtal
 • Förutsättningar för separationsrätt vid leasing, avbetalning och kommission
 • Duger alla nya avtal för superförmånsrätt?
 • Separationsrätt till fastighetsnät och andra faktiska tillbehör
 • Traditionskravets innebörd i olika typfall
 • Återvinningsrättsliga spetsfrågor
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas