Hem

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Under denna dag får du en unik möjlighet att få kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område. 

Ett antal domar från Högsta domstolen kommer att presenteras och diskuteras av justitierådet Ingemar Persson och f.d. rådman Thore Brolin.

Kursen tar upp de nyheter som uppkommer under tiden fram till kursdagen.

 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Mycket bra och givande kurs."
 • "Inspirerande föreläsarstilar och befriande fria från tvingande disposition."
 • "Mycket praktisk nytta med bra infallsvinklar."
 • "Bra och intressant genomgång av ny praxis från Högsta domstolen."

Föreläsare

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister och övriga jurister som behöver kunskap om den senaste och kommande utvecklingen inom civilrättens område.

Läs även om

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen II

Tvistemålsprocessen III

Att tvista i hovrätt