Skatteprocessen med bevisfrågor

Skatteprocessen med bevisfrågor 

I teori och praktik

Process- och bevisfrågor har i ett mycket stort antal fall avgörande betydelse för målets prövning och utgång. På kursen blandas praktiska och teoretiska frågeställningar, vilket ger ökad förståelse för hur en skatteprocess fungerar och med fördel kan drivas. De interaktiva momenten består bl.a. av ett praktiskt inriktat case där process- och bevisfrågor ingår.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med skatteprocessen, t.ex. processförare på Skatteverket, partsombud och domare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Exempel på frågor som behandlas är
 • Betydelsen av kontradiktion och jämlikhet i förfarandet
 • Betydelsen av en objektiv skatteutredning och ett allsidigt beslutsunderlag
 • Målets väg genom förvaltningsrätten - från anhängiggörande till dom
 • Processfrågor bland annat
 • Hur en skatteprocess läggs upp
 • Domstolens utredning av målen i teori och praktik
 • När en muntlig förhandling bör begäras
 • Föreligger en åberopsbörda i skatteprocessen?
 • Hur talan får ändras
 • Domstolens utredningsskyldighet och beslutsunderlag
 • Aktuella frågor
 • Bevisfrågor bland annat:
 • Vilken är huvudregeln för bevisbördans placering? När kan omvänd bevisbörda tillämpas?
 • Vilka beviskrav gäller? I vilka situationer kan beviskravet höjas eller sänkas?
 • Hur går bevisvärderingen till i teori och praktik? Hur kan man framgångsrikt argumentera?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion till skatteprocessen och ett måls väg genom domstolarna
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Muntlig förhandling, kontradiktion i processen, åberopsbörda i skatteprocessen, ändring av talan samt domstolens utredningsskyldighet och beslutsunderlag
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i skatteprocessen
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Forts. bevisfrågor samt case med tillämpade process- och bevisfrågor
 • 16.30
  • Kursen avslutas